Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
3 października 2017

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 października 2017 r. został uruchomiony serwis BIP w nowej szacie graficznej. Serwis, który Państwo aktualnie przeglądają jest stroną archiwalną.
Aktualna strona BIP Urzędu Miasta Łodzi jest dostępna pod adresem http://bip.uml.lodz.pl.

2 października 2017

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości protokół z posiedzenia Komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Szczegóły naboru wniosków >>>

2 października 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi.

29 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

28 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Próchnika 10 oraz Piotrkowskiej 27/Więckowskiego 1.

27 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

26 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2018 r.

26 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

25 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o podmiotach zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza.

Szczegóły ogłoszenia >>>

22 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych przy ulicach: Kurczaki 65 i 67, Kurczaki bez numeru, Kolińskiego 29, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru.

22 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Bolesława Limanowskiego 207, Piotrkowskiej 31, Polskiej Organizacji Wojskowej 19, Nowomiejskiej 5, dr. Adama Próchnika 10, Rewolucji 1905 r. 52, Północnej 19 oraz Złotej 9.

21 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

19 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu ofert dla podmiotów leczniczych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na realizację w 2017 r. „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi”.

Szczegóły konkursu >>>


19 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie współfinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Szczegóły konkursu >>>


19 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” w 2017 r., na obszarze dawnych dzielnic Polesia i Bałut.

15 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów zaproszonych do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap I.

Szczegóły przetargu >>>

Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3997795
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO