Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za 2014 r. <<

2015-02-03
ostatnia aktualizacja: 2015-07-02

Materiały z wykonania budżetu za 2014 r.:

  1. Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01 - 31.12.2014 roku >>>
  2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. >>>
  3. Sprawozdanie Rb-NDS >>>
  4. Sprawozdanie Rb-N >>>
  5. Sprawozdanie Rb-27S >>>
  6. Sprawozdanie Rb-28S >>>
  7. Sprawozdanie Rb-Z >>>
  8. Sprawozdanie Rb-UZ >>>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 - zestawienia tabelaryczne >>>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 - materiały towarzyszące >>>

Uchwała Nr XIII/253/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok.


W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877), w kwocie 3.434.145 zł.


2015-05-18

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia >>>


  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej >>>
w roku 2014.


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Budżetu
Informację opracował(a): Anna Jaroszczak (2015-02-02)
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-02-03)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2015-07-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3368
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO