Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Środki finansowe jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli w 2015 r.<<

Zgodnie z uchwałą Nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli, zmienionej uchwałami: Nr LXXIX/1642/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. oraz Nr XC/1886/14 z dnia 3 lipca 2014 r. jednostkom pomocniczym przyznawane są środki finansowe przeznaczane na realizację zadań:

 1. bieżących,
 2. inwestycyjnych lub remontowych, naliczane w trybie tzw. algorytmu,
 3. inwestycyjnych, wybranych w drodze konkursu.
 1. Rada Miejska w Łodzi, przeznaczyła w budżecie Miasta na 2015 r. na realizację zadań bieżących osiedli środki finansowe w wysokości 2.052.968 zł (w 2014 r. kwota ta wyniosła 2.019.173 zł). Oznacza to wzrost wysokości tych środków w stosunku do 2014 r. o 33.795 zł, tj. o 1.67 %.

  Każde z 36 osiedli otrzymało jednakową dla wszystkich jednostek stałą kwotę w wysokości 24.148 zł oraz zależną od liczby mieszkańców osiedla kwotę dodatkową w wysokości 1,77 zł na osobę:

  • największą kwotę środków (113.473 zł) otrzymało liczące 50.466 mieszkańców Osiedle Chojny-Dąbrowa,
  • najmniejszą kwotę środków (25.516 zł) otrzymało zamieszkiwane przez 773 osoby Osiedle Nr 33.

 2. Łączna kwota środków przyznanych jednostkom pomocniczym na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych w bieżącym roku wynosi 25.000.000 zł. Kwota ta podzielona została na dwie części. Jedna część, w kwocie 18.750.000 zł, przeznaczona jest na finansowanie zadań inwestycyjnych lub remontowych wskazanych przez osiedla w trybie tzw. algorytmu, natomiast druga część środków, w kwocie 6.250.000 zł, przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych wyłonionych w X edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta.
  Łączna kwota środków przekazanych jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom w 2015 r. (środki przeznaczone na działalność bieżącą oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych) wynosi 27.052.968 zł, podczas gdy w 2014 r. wysokość tych środków wyniosła 14.019.173 zł. Ogólna kwota środków finansowych przekazanych osiedlom w 2015 r. zwiększyła się w stosunku do ogólnej kwoty środków przekazanych osiedlom w 2014 r. o 13.033.795 zł, tj. o 92.97 %.
  Na każdego mieszkańca osiedla przypada w roku bieżącym łącznie 40.45 zł, podczas gdy w ubiegłym roku wskaźnik ten wyniósł 20.73 zł. Oznacza to wzrost łącznej kwoty środków przypadającej na jednego mieszkańca osiedla w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o 19.72 zł, tj. 95.12 %.

Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Informację opracował(a): Justyna Kwiatkowska-Zubiel (2015-03-09)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2015-03-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 809
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO