Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa<<

2015-10-14

Informacja

na podstawie art. 16 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.; dalej zwana „ustawą”)

 1. W dn. 9 października 2015 r. odbyło się spotkanie podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w osobach Pana Tomasza Obary (nr rej. MAiC 00168), Pana Tomasza Pielużek (nr rej. MAiC 00323) i Pana Konrada Rycerza (nr rej. MAiC 00322) z dyrektorem Wydziału Prawnego UMŁ r. pr. drem Marcinem Górskim, w trybie art. 14 ust. 1 ustawy.
 2. Spotkanie zostało poprzedzone złożeniem przez Pana Tomasza Obarę i Pana Tomasza Rycerza wystąpienia pisemnego, złożonego w tut. Urzędzie w dn. 25 września 2015 r. przez Pana Tomasza Obarę i w tym samym dniu przez Pana Konrada Rycerza.
 3. Podczas spotkania podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową złożyły pisemne oświadczenia określone w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy. W oświadczeniach wskazano, że Pan Tomasz Obara swoją działalność wykonuje na rzecz p. Konrada Rycerza, Pan Marcin Pielużek wykonuje działalność cyt. „na żecz Tomasza Obary”, zaś Pan Konrad Rycerz wyjawił cyt. „iż swoje usługi świadczę na rzecz Tomasza Obary”.
 4. Tożsamość podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową i składających oświadczenia wskazane w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy ustalono w oparciu o okazane dokumenty, których kopie wykonano i załączono do akt.
 5. Podczas spotkania podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, w oparciu o art. 2 ust. 1 i 2 oraz 16 ust. 1 ustawy wskazały, że domagają się następujących rozstrzygnięć organu władzy publicznej w procesie stanowienia prawa:
  1. Pan Tomasz Obara oświadczył, że domaga się „rozstrzygnięcia, kiedy i gdzie zostanie opublikowane rozporządzenie wynikające z art. 16 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa”,
  2. Pan Tomasz Pielużek oświadczył, że stawił się w celu wykonywania zawodowej działalności lobbysty, jednak bez podania przyczyny od wykonywania czynności lobbysty odstępuje,
  3. Pan Konrad Rycerz oświadczył, że domaga się wydania wewnętrznego zarządzenia przez Panią Prezydent w myśl art. 16 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
  4. Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oświadczyły, że nie domagają się innych niż powyższe rozstrzygnięć na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Prawny
Informację opracował(a): Marcin Górski (2015-10-09)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-10-14)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1425
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO