Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ogłoszenia z 2016 r. - Oferty pracy w UMŁ<<

Oferty pracy w UMŁ:

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:


Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Łodzi

           
Data
publikacji
Nazwa stanowiska
(Numer ewidencyjny naboru)
Termin
składania
ofert
Informacja
o wyniku
naboru
2016-12-23

Podinspektor/inspektor
ds. konsultacji społecznych
w Oddziale ds. Konsultacji Społecznych
w Biurze ds. Partycypacji Społecznych
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
146/DKZ-BPS.III/1/XII/2016

2017-01-02
2016-12-07

Kierownik
Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
145/DKZ-ZSS.II/2/XII/2016

2016-12-19
2016-12-07

Podinspektor/inspektor
ds. infrastruktury technicznej
w Oddziale Infrastruktury
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
144/DAR-UA.V/6/XII/2016

2016-12-19
2016-12-07

Podinspektor/inspektor
ds. inwestycyjnych
w Oddziale Ekonomiczno-Inwestycyjnym
w Wydziale Sportu
w Departamencie Spraw Społecznych
143/DSS-Spt.I/1/XII/2016

2016-12-19
2016-11-29

Specjalista ds. bhp
w Oddziale ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Departamencie Obsługi i Administracji
142/DOA-BHP/1/XI/2016

2016-12-09
2016-11-28

Główny specjalista ds. technicznych
w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej
w Wydziale Techniczno-Gospodarczym
w Departamencie Obsługi i Administracji
141/DOA-TG.II/7/XI/2016

2016-12-09
2016-11-25

Podinspektor/inspektor
ds. administracyjno-organizacyjnych
na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych
w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli
w Departamencie Obsługi i Administracji
140/DOA-BAK.III/1/XI/2016

2016-12-05
2016-11-25

Podinspektor/inspektor
ds. realizacji projektów termomodernizujących
w Oddziale Energetyki Miejskiej
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Spraw Społecznych
139/DSS-GK.XI/5/XI/2016

2016-12-05
2016-11-16

Podinspektor/inspektor
ds. zasobów ludzkich
w Oddziale Rozwoju Zasobów Ludzkich
w Biurze ds. Zarządzania Kadrami
w Departamencie Prezydenta
138/DPr –BZK.I/3/XI/2016

2016-11-28
2016-11-16

Podinspektor/inspektor
ds. planowania i realizacji budżetu
w Oddziale ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych
w Biurze ds. Zarządzania Kadrami
w Departamencie Prezydenta
137/DPr - BZK.VI/2/XI/2016

2016-11-28
2016-11-10

Podinspektor/inspektor
ds. pełnienia dyżurów w CZK
w Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
w Departamencie Prezydenta
136/DPr-ZK.I/3/XI/2016

2016-11-21
2016-11-07

Podinspektor/inspektor
ds. ochrony terenów zieleni
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni
w Departamencie Spraw Społecznych
135/DSS-OŚR.I/4/XI/2016

2016-11-18
2016-11-07

Podinspektor/inspektor
ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
w Oddziale Urbanistyki V
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
134/DAR-UA.X/5/XI/2016

2016-11-18
2016-10-31

Podinspektor/inspektor
ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości i zbywania nieruchomości
w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw
do Nieruchomości
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
133/DGM-ZNN.IV/7/X/2016

2016-11-10
2016-10-28

Podinspektor/inspektor
ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży
i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
w Oddziale Sprzedaży Lokali
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
132/DGM-ZNN.III/6/X/2016

2016-11-08
2016-10-27

Podinspektor/inspektor
ds. zbywania nieruchomości
w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
131/DGM-ZNN.V/5/X/2016

2016-11-07
2016-10-27

Główny specjalista
ds. projektów społecznych
w Oddziale Projektów Społecznych
w Biurze Strategii Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
130/DAR-BS.VI/3/X/2016

2016-11-07
2016-10-24

Podinspektor/inspektor
ds. zarządzania projektami
w Zespole ds. Projektów
w Wydziale ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju
129/DAR-ZPr.III/4/X/2016

2016-11-04
2016-10-24

Podinspektor/inspektor
ds. wsparcia Zespołu ds. EXPO
w Zespole ds. EXPO
w Wydziale ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju
128/DAR-ZPr.II/3/X/2016

2016-11-04
2016-10-24

Podinspektor/inspektor
ds. organizacyjnych
w Zespole ds. EXPO
w Wydziale ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju
127/DAR-ZPr.II/2/X/2016

2016-11-04
2016-10-18

Podinspektor/inspektor
ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami
w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
126/DOA-Inf.III/5/X/2016

2016-10-31
2016-10-17

Podinspektor/inspektor
ds. budżetu i ewidencji majątku miasta
w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
125/DGM-DM.II/5/X/2016

2016-10-28
2016-10-17

Podinspektor/inspektor
ds. regulowania, porządkowania
i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości
w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
124/DGM-DM.VI/4/X/2016

2016-10-28
2016-10-17

Podinspektor/inspektor
ds. strategicznych projektów europejskich
w Oddziale Strategicznych Projektów Europejskich
w Biurze Strategii Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
123/DAR-BS.IV/2/X/2016

2016-10-28
2016-10-14

Podinspektor/inspektor
ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości i zbywania nieruchomości
w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw
do Nieruchomości
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
122/DGM-ZNN.IV/4/X/2016

2016-10-25
2016-10-14

Podinspektor/inspektor
ds. nadzoru budowlanego
w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej
w Wydziale Techniczno-Gospodarczym
w Departamencie Obsługi i Administracji
121/DOA-TG.II/6/X/2016

2016-10-25
2016-10-14

Podinspektor/inspektor
ds. kontroli zobowiązań podatkowych
w Oddziale Kontroli Podatkowej
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
120/DFP-Fn.IV/11/X/2016

2016-10-25
2016-10-14

Podinspektor/inspektor
ds. księgowości
w Oddziale Dochodów Podatkowych
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
119/DFP-Fn.I/10/X/2016

2016-10-24
2016-10-14

Podinspektor/inspektor
ds. opracowywania projektów aktów prawnych
Prezydenta Miasta Łodzi
w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego
i Polityki Długu
w Wydziale Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
118/DFP-Bd.VIII/4/X/2016

2016-10-24
2016-10-05

Inspektor
ds. monitorowania i nadzoru
w Zespole ds. Monitorowania i Nadzoru
w Wydziale Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji
117/DOA-ZP.XI/4/X/2016

2016-10-17
2016-09-29

Zastępca dyrektora
Wydziału Prawnego
w Departamencie Obsługi i Administracji
116/DOA-Pr/4/IX/2016

2016-10-10
2016-09-29

Podinspektor/inspektor
ds. wdrażania systemów informatycznych
służących do obsługi mieszkańców
w Oddziale ds. Monitoringu i Controllingu
w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji
115/DOA-ZKM.IX/3/IX/2016

2016-10-10
2016-09-26

Podinspektor/inspektor
ds. społecznego aspektu rewitalizacji
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
114/DAR-BR.I/3/IX/2016

2016-10-07
2016-09-26

Podinspektor/inspektor
ds. użyczeń i targowisk
w Oddziale ds. Użyczeń i Targowisk
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
113/DGM-DM.XIII/3/IX/2016

2016-10-07
2016-09-26

Podinspektor/inspektor
ds. pomocniczych przy egzekucji należności pieniężnych
w Oddziale ds. Egzekucji Należności Pieniężnych
w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
w Departamencie Finansów Publicznych
112/DFP-BE.I/2/IX/2016

2016-10-07
2016-09-16

Podinspektor/inspektor
ds. nadzoru budowlanego
w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej
w Wydziale Techniczno-Gospodarczym
w Departamencie Obsługi i Administracji
111/DOA-TG.II/5/IX/2016

2016-09-26
2016-09-09

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi sekretariatu
w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
w Biurze Zasobu Skarbu Państwa
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
110/DGM-BZSP.II/1/IX/2016

2016-09-21
2016-09-09

Podinspektor/inspektor
ds. rozwoju miasta
w Zespole Rozwoju Miasta
w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
109/DAR-BAr.IV/3/IX/2016

2016-09-20
2016-09-09

Podinspektor/inspektor
ds. infrastruktury technicznej
w Oddziale Infrastruktury
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
108/DAR-UA.V/4/IX/2016

2016-09-20
2016-09-09

Podinspektor/inspektor
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
107/DOA-PJR.III/6/IX/2016

2016-09-19
2016-09-09

Podinspektor/inspektor
ds. dzierżaw
w Oddziale ds. Dzierżaw II
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
106/DGM-DM.XII/2/IX/2016

2016-09-19
2016-09-07

Podinspektor/inspektor
ds. księgowania i windykacji dochodów Miasta/Skarbu Państwa
w Oddziale Dochodów z Majątku Miasta i Skarbu Państwa
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
105/DFP-Fn.III/9/IX/2016

2016-09-19
2016-09-07

Podinspektor/inspektor
ds. księgowości podatkowej
w Oddziale Księgowości Podatkowej
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
104/DFP-Fn.V/8/IX/2016

2016-09-19
2016-09-06

Kierownik
Oddziału ds. Projektów i Inwestycji
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
103/DSS-Ed.VII/6/IX/2016

2016-09-16
2016-08-31

Podinspektor/inspektor
ds. informatyczno-serwisowych
w Oddziale Wsparcia Użytkownika
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
102/DOA-Inf.IV/4/VIII/2016

2016-09-12
2016-08-30

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi komisji Rady Miejskiej
w Zespole ds. Obsługi Komisji Rady Miejskiej
w Biurze Rady Miejskiej
w Departamencie Prezydenta
101/DPr-BRM.II/2/VIII/2016

2016-09-09
2016-08-25

Podinspektor/inspektor
ds. wydawania dokumentów uprawniających
do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym
w Oddziale Praw Jazdy
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
100/DOA-PJR.II/5/VIII/2016

2016-09-05
2016-08-16

Młodszy referent
ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu
w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta
w Biurze ds. Zarządzania Kadrami
w Departamencie Prezydenta
99/DPr-BZK.IV/I/VIII/2016

2016-08-26
2016-08-12

Podinspektor/inspektor
ds. pełnienia dyżurów w CZK
w Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
w Departamencie Prezydenta
98/DPr-ZK.I/2/VIII/2016

2016-08-24
2016-08-12

Podinspektor/inspektor
ds. sporządzania odpisów
w Archiwum Akt Stanu Cywilnego
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Departamencie Obsługi i Administracji
97/DOA-USC.I/2/VIII/2016

2016-08-24
2016-08-12

Podinspektor/inspektor
ds. sprawozdawczości
w Oddziale Ekonomicznym
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
96/DSS-Ed.I/5/VIII/2016

2016-08-23
2016-08-12

Podinspektor/inspektor
ds. instytucji kultury
w Oddziale ds. Instytucji Kultury
w Wydziale Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
95/DKZ-KLT.I/6/VIII/2016

2016-08-23
2016-08-11

Podinspektor/inspektor
ds. rejestracji bieżących
w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego i Transkrypcji Aktów Zagranicznych
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Departamencie Obsługi i Administracji
94/DOA-USC.III/1/VIII/2016

2016-08-22
2016-08-02

Podinspektor/inspektor
ds. opieki nad inwestorem
w Oddziale Obsługi Inwestorów
w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
w Departamencie Prezydenta
93/DPr-BOIZ.II/3/VIII/2016

2016-08-12
2016-08-01

Podinspektor/inspektor
ds. administrowania budynkiem
w Oddziale ds. Eksploatacji Budynków
w Wydziale Techniczno-Gospodarczym
w Departamencie Obsługi i Administracji
92/DOA-TG.I/4/VIII/2016

2016-08-11
2016-08-01

Podinspektor/inspektor
ds. kontroli zobowiązań podatkowych
w Oddziale Kontroli Podatkowej
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
91/DFP-Fn.IV/7/VIII/2016

2016-08-11
2016-07-29

Inspektor
ds. kontroli
w Zespole ds. Kontroli
w Wydziale Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji
90/DOA-ZP.IX/3/VII/2016

2016-08-09
2016-07-29

Inspektor
ds. monitorowania i nadzoru
w Zespole ds. Monitorowania i Nadzoru
w Wydziale Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji
89/DOA-ZP.XI/2/VII/2016

2016-08-09
2016-07-27

Podinspektor/inspektor
ds. koordynacji i monitorowania działań rewitalizacyjnych
w Oddziale ds. Koordynacji i Monitorowania
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
88/DAR-BR.IV/2/VII/2016

2016-08-08
2016-07-27

Podinspektor/inspektor
ds. organizacji
na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
87/DAR-BR.V/1/VII/2016

2016-08-08
2016-07-18

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi kancelaryjnej
w Oddziale Administracyjno-Ekonomicznym
w Wydziale Prawnym
w Departamencie Obsługi i Administracji
85/DOA-Pr.I/3/VII/2016

2016-07-29
2016-07-18

Główny specjalista
ds. uzgodnień konserwatorskich
w Oddziale ds. Uzgodnień
w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Departamencie Architektury i Rozwoju
84/DAR-MKZ.II/5/VII/2016

2016-07-29
2016-07-15

Podinspektor/inspektor
ds. nadzoru budowlanego
w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej
w Wydziale Techniczno-Gospodarczym
w Departamencie Obsługi i Administracji
83/DOA-TG.II/3/VII/2016

2016-07-26
2016-07-13

Podinspektor/inspektor
ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych
w Oddziale Dochodów Podatkowych
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
82/DFP-Fn.I/6/VII/2016

2016-07-25
2016-07-07

Podinspektor/inspektor
ds. planowania budżetu
w Oddziale Planowania Budżetu
w Wydziale Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
81/DFP-Bd.II/3/VII/2016

2016-07-18
2016-07-06

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi sekretariatu
na Samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu
w Wydziale Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
80/DFP-Bd.V/2/VII/2016

2016-07-18
2016-06-30

Podinspektor/inspektor
pośrednik staży
w Oddziale Projektów Własnych
w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych
79/DSS-BPZ.III/5/VI/2016

2016-07-12
2016-06-30

Podinspektor/inspektor
ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami
w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
78/DOA-Inf.III/3/VI/2016

2016-07-12
2016-06-30

Podinspektor/inspektor
ds. kontroli zobowiązań podatkowych
w Oddziale Kontroli Podatkowej
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
77/DFP-Fn.IV/5/VI/2016

2016-07-12
2016-06-29

Podinspektor/inspektor
ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży
i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
w Oddziale Sprzedaży Lokali
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
76/DGM-ZNN.III/3/VI/2016

2016-07-11
2016-06-29

Podinspektor/inspektor
ds. opracowań architektoniczno-urbanistycznych
w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta
w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
75/DAR-BAr.I/2/VI/2016

2016-07-11
2016-06-29

Inspektor
Koordynator Zespołu ds. Mecenatu Kultury
w Zespole ds. Mecenatu Kultury
w Wydziale Kultury
74/DKZ-KLT.III/5/VI/2016

2016-07-11
2016-06-27

Kierownik
Oddziału ds. Projektów i Inwestycji
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
73/DSS-Ed.VII/4/VI/2016

2016-07-08
2016-06-16

Podinspektor/inspektor
ds. odszkodowań
w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych
i Odszkodowań
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
72/DGM-DM.IV/1/VI/2016

2016-06-28
2016-06-16

Podinspektor/inspektor
ds. nabywania nieruchomości
w Oddziale Nabywania Nieruchomości
na Cele Inwestycyjne Miasta
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
71/DGM-ZNN.II/2/VI/2016

2016-06-28
2016-06-15

Podinspektor/inspektor
ds. promocji turystycznej miasta
w Oddziale Turystyki
w Biurze Promocji i Turystyki
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
70/DKZ-PT.IV/3/VI/2016

2016-06-27
2016-06-15

Podinspektor/inspektor
ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
69/DFP-Fn.XII/4/VI/2016

2016-06-27
2016-06-10

Zastępca dyrektora
Wydziału Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
68/DFP-Bd/1/VI/2016

2016-06-20
2016-06-09

Główny specjalista
ds. programowania i monitoringu inwestycji
w Oddziale Programowania i Monitoringu Inwestycji
w Biurze ds. Inwestycji
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
67/DGM-BIn.I/2/VI/2016

2016-06-20
2016-06-09

Podinspektor/inspektor
ds. architektoniczno - budowlanych
w Oddziale Architektoniczno – Budowlanym II
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
66/DAR-UA.II/3/VI/2016

2016-06-20
2016-06-09

Podinspektor/inspektor
ds. archiwizacji
w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
65/DAR-UA.XII/2/VI/2016

2016-06-20
2016-06-08

Podinspektor/inspektor
ds. administrowania budynkiem
w Oddziale ds. Eksploatacji Budynków
w Wydziale Techniczno-Gospodarczym
w Departamencie Obsługi i Administracji
64/DOA-TG.I/2/VI/2016

2016-06-20  
2016-06-08

Podinspektor/inspektor
ds. nadzoru budowlanego
w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej
w Wydziale Techniczno-Gospodarczym
w Departamencie Obsługi i Administracji
63/DOA-TG.II/1/VI/2016

2016-06-20
2016-06-08

Młodszy referent/referent
ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej
w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej
Obsługi Mieszkańców
w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji
62/DOA-ZKM.VIII/2/VI/2016

2016-06-20
2016-06-08

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej
w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej
Obsługi Mieszkańców
w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji
61/DOA-ZKM.VIII/1/VI/2016

2016-06-20
2016-06-07

Główny specjalista
ds. planowania infrastruktury
w Zespole Planowania Infrastruktury
w Biurze Inżyniera Miasta
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
60/DGM-BIM.III/6/VI/2016

2016-06-17
2016-06-07

Podinspektor/inspektor
ds. ekonomiczno-administracyjnych
na Samodzielnym Stanowisku ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
w Biurze Inżyniera Miasta
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
59/DGM-BIM.IV/5/VI/2016

2016-06-17
2016-06-03

Główny specjalista
ds. uzgodnień konserwatorskich
w Oddziale ds. Uzgodnień
w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Departamencie Architektury i Rozwoju
58/DAR-MKZ.II/4/VI/2016

2016-06-14
2016-06-02

Podinspektor/inspektor
ds. zarządzania ryzykiem
na Samodzielnym Stanowisku ds. Zarządzania Ryzykiem
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
57/DGM-ZNN.IX/1/VI/2016

2016-06-13
2016-05-30

Podinspektor/inspektor
ds. ewidencji ludności
w Oddziale Ewidencji Ludności
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
56/DOA-SO.II/2/V/2016

2016-06-09
2016-05-30

Podinspektor/inspektor
ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych
w Oddziale Dowodów Osobistych
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
55/DOA-SO.I/1/V/2016

2016-06-09
2016-05-24

Podinspektor/inspektor
ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych
w Oddziale Dochodów Podatkowych
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
54/DFP-Fn.I/3/V/2016

2016-06-03
2016-05-24

Podinspektor/inspektor
ds. księgowości
w Oddziale Dochodów Podatkowych
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
53/DFP-Fn.I/2/V/2016

2016-06-03
2016-05-20

Podinspektor/inspektor
ds. kancelaryjnych
w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
52/DAR-UA.XII/1/V/2016

2016-05-31
2016-05-18

Podinspektor/inspektor
ds. zarządzania projektami z zakresu kultury
w Zespole ds. Projektów
w Wydziale Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
51/DKZ-KLT.IV/4/V/2016

2016-05-30
2016-05-18

Podinspektor/inspektor
pośrednik staży
w Oddziale Projektów Własnych
w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznyc
50/DSS-BPZ.III/4/V/2016

2016-05-30
2016-05-16

Podinspektor/inspektor
ds. realizacji inwestycji
w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Spraw Społecznych
49/DSS-GK.II/4/V/2016

2016-05-27
2016-05-16

Podinspektor/inspektor
ds. pomocniczych przy egzekucji należności pieniężnych
w Oddziale ds. Egzekucji Należności Pieniężnych
w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
w Departamencie Finansów Publicznych
48/DFP-BE.I/1/V/2016

2016-05-27
2016-05-16

Podinspektor/inspektor
ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Oddziale Licencji i Zezwoleń
w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych
47/DSS-BPZ.II/3/V/2016

2016-05-27
2016-05-16

Podinspektor/inspektor
pośrednik staży
w Oddziale Projektów Własnych
w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych
46/DSS-BPZ.III/2/V/2016

2016-05-27
2016-05-16

Główny specjalista
ds. obsługi finansowo-budżetowej
w Oddziale Ekonomiczno-Organizacyjnym
w Biurze Strategii Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
45/DAR-BS.II/1/V/2016

2016-05-27
2016-05-13

Podinspektor/inspektor
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
44/DOA-PJR.III/4/V/2016

2016-05-23
2016-05-13

Podinspektor/inspektor
ds. wydawania dokumentów uprawniających
do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym
w Oddziale Praw Jazdy
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
43/DOA-PJR.II/3/V/2016

2016-05-23
2016-05-04

Podinspektor/inspektor
ds. współpracy z Radą Miejską
w Oddziale Prezydialnym
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
w Departamencie Obsługi i Administracji
42/DOA-OA.II/1/V/2016

2016-05-16
2016-04-27

Podinspektor/inspektor
ds. nadzoru i kontroli
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
41/DOA-PJR.I/2/IV/2016

2016-05-09
2016-04-27

Podinspektor/inspektor
ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami
w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
40/DOA-Inf.III/2/IV/2016

2016-05-09
2016-04-27

Podinspektor/inspektor
ds. projektów z zakresu kultury
w Zespole ds. Projektów
w Wydziale Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
39/DKZ-KLT.IV/3/IV/2016

2016-05-09
2016-04-27

Główny specjalista
ds. zarządzania projektami
w Zespole ds. Projektów
w Wydziale ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju
38/DAR-ZPr.III/1/IV/2016

2016-05-09
2016-04-22

Podinspektor/inspektor
ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Oddziale Licencji i Zezwoleń
w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych
37/DSS/BPZ.II/1/IV/2016

2016-05-04
2016-04-22

Główny specjalista
ds. parku kulturowego
w Oddziale ds. Zarządzania Dziedzictwem
w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Departamencie Architektury i Rozwoju
36/DAR-MKZ.III/3/IV/2016

2016-05-04
2016-04-22

Podinspektor/inspektor
ds. parku kulturowego
w Oddziale ds. Zarządzania Dziedzictwem
w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Departamencie Architektury i Rozwoju
35/DAR-MKZ.III/2/IV/2016

2016-05-04
2016-04-22

Główny specjalista
ds. uzgodnień konserwatorskich
w Oddziale ds. Uzgodnień
w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Departamencie Architektury i Rozwoju
34/DAR-MKZ.II/1/IV/2016

2016-05-04
2016-04-21

Podinspektor/inspektor
ds. ekonomiczno-administracyjnych
na Samodzielnym Stanowisku ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
w Biurze Inżyniera Miasta
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
33/DGM-BIM.IV/4/IV/2016

2016-05-02  
2016-04-12

Podinspektor/inspektor
ds. zamówień publicznych
w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Bieżących
w Wydziale Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji
32/DOA-ZP.VII/1/IV/2016

2016-04-22
2016-04-08

Podinspektor/inspektor
ds. administracyjno-organizacyjnych
na Samodzielnym Stanowisku
ds. Administracyjno-Organizacyjnych
w Biurze Promocji i Turystyki
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
31/DKZ-PT.VI/2/IV/2016

2016-04-18  
2016-04-08

Podinspektor/inspektor
ds. promocji turystycznej miasta
w Oddziale Turystyki
w Biurze Promocji i Turystyki
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
30/DKZ-PT.IV/1/IV/2016

2016-04-18  
2016-04-04

Podinspektor/inspektor
ds. opieki nad inwestorem
w Oddziale Obsługi Inwestorów
w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
w Departamencie Prezydenta
29/DPr-BOIZ.II/2/IV/2016

2016-04-14
2016-04-04

Podinspektor/inspektor
ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych
w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Spraw Społecznych
28/DSS-GK.II/3/IV/2016

2016-04-14
2016-04-01

Podinspektor/inspektor
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
27/DOA-PJR.III/1/IV/2016

2016-04-13
2016-04-01

Główny specjalista
ds. kompleksowej obsługi osób niepełnosprawnych
oraz monitorowania wdrażania konwencji ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych
w Oddziale ds. Osób Niepełnosprawnych
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
26/DKZ.ZSS.II/1/IV/2016

2016-04-13
2016-04-01

Podinspektor/inspektor
ds. opracowywania aktów prawnych
w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
25/DSS-Ed.V/3/IV/2016

2016-04-13
2016-03-31

Młodszy referent/referent
ds. obsługi fotograficznej i filmowej
w Zespole ds. Komunikacji
w Biurze Rady Miejskiej
w Departamencie Prezydenta
24/DPr-BRM.VII/1/III/2016

2016-04-12

2016-03-31

Podinspektor/inspektor
ds. ochrony terenów zieleni
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni
w Departamencie Spraw Społecznych
23/DSS-OŚR.I/3/III/2016

2016-04-12
2016-03-31

Podinspektor/inspektor
ds. informatyczno-serwisowych
w Oddziale Wsparcia Użytkownika
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
22/DOA-Inf.IV/1/III/2016

2016-04-12
2016-03-30

Inspektor
ds. kontroli finansowej
w Zespole ds. Kontroli Finansowej
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
21/DSS-Ed.VIII/2/III/2016

2016-04-11
2016-03-30

Podinspektor/inspektor
ds. inspekcji i zarządzania organizacją ruchu
w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach
w Biurze Inżyniera Miasta
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
20/DGM-BIM.II/3/III/2016

2016-04-11
2016-03-11

Podinspektor/inspektor
ds. zarządzania projektami z zakresu kultury
w Zespole ds. Projektów
w Wydziale Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
19/DKZ-KLT.IV/2/III/2016

2016-03-21
2016-03-11

Radca Prawny
ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych
w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa
w Zespole Radców Prawnych
w Wydziale Prawnym
w Departamencie Obsługi i Administracji
18/DOA-Pr.III/2/III/2016

2016-03-21
2016-03-11

Podinspektor/inspektor
ds. realizacji inwestycji
w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Spraw Społecznych
17/DSS-GK.II/2/III/2016

2016-03-21
2016-03-10

Zastępca dyrektora
Wydziału Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
16/DKZ-KLT/1/III/2016

2016-03-21
2016-03-01

Podinspektor/inspektor
ds. remontów nawierzchni utwardzonych
w Oddziale Usług Komunalnych
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Spraw Społecznych
15/DSS-GK.XII/1/III/2016

2016-03-11
2016-03-01

Podinspektor/inspektor
ds. opracowań architektoniczno-urbanistycznych
w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta
w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
14/DAR-BAr.I/1/III/2016

2016-03-11
2016-02-17

Podinspektor/inspektor
ds. ewidencji i kontroli szkół i placówek niepublicznych
w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
13/DSS-Ed.IV/1/II/2016

2016-02-29
2016-02-04

Radca Prawny
ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych
w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa
w Zespole Radców Prawnych
w Wydziale Prawnym
w Departamencie Obsługi i Administracji
12/DOA-Pr.III/1/II/2016

2016-02-15
2016-02-04

Podinspektor/inspektor
ds. projektów medialnych
w Oddziale Projektów Medialnych
w Biurze Rzecznika Prasowego
Prezydenta Miasta
w Departamencie Prezydenta
11/DPr-BRzP.I/1/II/2016

2016-02-15
2016-02-04

Podinspektor/inspektor
ds. ustalenia wymiaru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego
w Oddziale Podatku od Nieruchomości
od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
10/DFP-Fn.VI/1/II/2016

2016-02-15
2016-02-04

Podinspektor/inspektor
ds. nieruchomości i wspierania procesu inwestycyjnego
w Zespole ds. Nieruchomości i Infrastruktury
w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
w Departamencie Prezydenta
9/DPr-BOIZ.VIII/1/II/2016

2016-02-15
2016-01-29

Podinspektor/inspektor
ds. ochrony terenów zieleni
w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Społecznych
8/DSS-OŚR.I/2/I/2016

2016-02-08
2016-01-29

Główny specjalista
ds. planowania infrastruktury
w Zespole Planowania Infrastruktury
w Biurze Inżyniera Miasta
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
7/DGM-BIM.III/2/I/2016

2016-02-08
2016-01-29

Główny specjalista
ds. ekonomiczno-administracyjnych
na Samodzielnym Stanowisku ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
w Biurze Inżyniera Miasta
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
6/DGM-BIM.IV/1/I/2016

2016-02-08
2016-01-22

Podinspektor/inspektor
ds. nadzoru oraz łowiectwa i rybactwa
w Zespole ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa
i Rybactwa
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Społecznych
5/DSS-OŚR.V/1/I/2016

2016-02-03
2016-01-18

Podinspektor/inspektor
ds. ochrony tytułu własności do nieruchomości
w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości
w Departamencie Obsługi i Administracji
4/DOA-OPN/2/I/2016

2016-01-28
2016-01-18

Podinspektor/inspektor
ds. badania stanów prawnych nieruchomości
w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości
w Departamencie Obsługi i Administracji
3/DOA-OPN/1/I/2016

2016-01-28
2016-01-07

Inspektor
w Oddziale Realizacji Inwestycji
w Biurze ds. Inwestycji
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
2/DGM-BIn.II/1/I/2016

2016-01-18
2016-01-07

Podinspektor/inspektor
w Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
w Departamencie Prezydenta
1/DPr-ZK.I/1/I/2016

2016-01-18Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2016-01-07)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2017-04-19)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 263451
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO