Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Współpraca pozafinansowa<<

Miasto wspiera organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, ale także poprzez różnorodne formy współpracy o charakterze niefinansowym. Formy te obejmują w szczególności:
 • informowanie o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach;
 • współpracę z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego;
 • współpracę z zespołami o charakterze doradczym i inicjatywnym, w szczególności z Komisjami Dialogu Obywatelskiego;
 • konsultowanie projektów uchwał i aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;
 • realizację wspólnych przedsięwzięć organizacji pozarządowych i Miasta;
 • współredagowanie portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”;
 • współorganizowanie kongresów, konferencji i spotkań tematycznych, szkoleń i warsztatów, dotyczących współpracy organizacji pozarządowych z samorządem;
 • wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność organizacji pozarządowych;
 • udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych instytucji z wnioskami o dotacje;
 • obejmowanie patronatem honorowym Prezydenta wydarzeń posiadających szczególną rangę i adresowanych do mieszkańców Miasta, planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 • wspieranie działań promujących pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom pożytku publicznego;
 • udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gospodarowania zasobami komunalnymi lokali użytkowych określonymi prawem miejscowym;
 • udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości, infrastruktury (w tym sal), przestrzeni, dróg wewnętrznych na działalność w obszarach pożytku publicznego;
 • gotowość udziału w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez organizacje pozarządowe;
 • pomoc w przygotowaniu i sprawdzeniu ofert pod względem formalnym, składanych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez Miasto;
 • promowanie działalności i informowanie na temat zasad tworzenia KDO;
 • pomoc w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe lokalu użytkowego na siedzibę na zasadach określonych w prawie miejscowym;
 • współpracę w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem, dofinansowanego ze środków unijnych, w zakresie i na zasadach przewidzianych w dokumentacji aplikacyjnej, indywidualne konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
 • nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych na terenie Miasta;
 • współtworzenie bazy kontaktów elektronicznych do organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na rzecz mieszkańców Miasta i upowszechnianie za jej pośrednictwem informacji dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;
 • pomoc we współpracy z jednostkami pomocniczymi Miasta w ramach działań na rzecz lokalnych społeczności.

Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2016-01-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1148
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO