Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sekretarz Miasta Łodzi<<

Barbara Mrozowska-Nieradko
Sekretarz Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-64
fax: +48 (42) 638-44-24
e-mail: lckm@uml.lodz.pl

Sekretarzowi Miasta Łodzi Barbarze Mrozowskiej-Nieradko powierza się:

 1. prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu, warunków jego działania i organizowania pracy, a w szczególności:

  1. tworzenia organizacyjnych i materialno-technicznych warunków działalności urzędu,
  2. wprowadzania rozwiązań usprawniających organizację pracy urzędu,
  3. struktury organizacyjnej i zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu,
  4. kontroli komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
  5. tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  6. kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji,
  7. ochrony danych osobowych,
  8. zamówień publicznych,
  9. rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy departamentami urzędu;

 2. prowadzenie spraw dotyczących obsługi organizacyjnej i technicznej sesji Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie przypisanym Prezydentowi Miasta Łodzi i urzędowi, organizowania i obsługi posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi;


 3. nadzór nad sprawami:

  1. ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy,
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  3. akt stanu cywilnego,
  4. stowarzyszeń i fundacji,
  5. związanymi z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta, ,
  6. ochrony praw własności do nieruchomości,
  7. zarządzania majątkiem miasta,
  8. gospodarowania nieruchomościami, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 lit. f zarządzenia Nr 6462/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Łodzi, Sekretarzowi Miasta Łodzi i Skarbnikowi Miasta Łodzi,
  9. lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich,
  10. geodezji.

Sekretarz Miasta Łodzi nadzoruje pracę Departamentu Obsługi i Administracji oraz Departamentu Gospodarowania Majątkiem.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-09-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 52037
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO