Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych<<

Oferty pracy w UMŁ:

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

UWAGA!!! Nowa Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:


Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Łodzi

Data
publikacji
Nazwa stanowiska
(Numer ewidencyjny naboru)
Termin
składania
ofert
Informacja
o wyniku
naboru
2017-10-02

Podinspektor/inspektor
ds. planowania
w Oddziale Ekonomicznym
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
159/DSS-Ed.I/14/X/2017

2017-10-12  
2017-09-29

Inspektor
ds. kadr
w Oddziale Spraw Osobowych
w Biurze ds. Zarządzania Kadrami
w Departamencie Prezydenta
158/DPr-BZK.II/3/IX/2017

2017-10-09  
2017-09-28

Podinspektor/inspektor
ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami
oraz sprawowania nadzoru nad kierującym
w Oddziale Praw Jazdy
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
157/DOA-PJR.II/6/IX/2017

2017-10-09  
2017-09-27

Inspektor
ds. wychowania przedszkolnego
w Zespole Wychowania Przedszkolnego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
156/DSS-Ed.XII/13/IX/2017

2017-10-07  
2017-09-26

Inspektor
ds. planowania infrastruktury
w Oddziale Koordynacji Infrastruktury
w Biurze Inżyniera Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
155/DAR-BIM.I/3/IX/2017

2017-10-06  
2017-09-25

Podinspektor/inspektor
ds. inwestycyjnych
w Oddziale Ekonomiczno-Inwestycyjnym
w Wydziale Sportu
w Departamencie Spraw Społecznych
154/DSS-Spt.I/2/IX/2017

2017-10-06  
2017-09-25

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi archiwum zakładowego
w Archiwum Zakładowym
w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji
153/DOA-ZKM.VI/2/IX/2017

2017-10-05  
2017-09-22

Podinspektor/inspektor
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
152/DOA-PJR.III/5/IX/2017

2017-10-03  
2017-09-21

Podinspektor/inspektor
ds. projektów edukacyjnych
w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
151/DSS-Ed.VII/12/IX/2017

2017-10-04  
2017-09-21

Podinspektor/inspektor
ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu
w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta
w Biurze ds. Zarządzania Kadrami
w Departamencie Prezydenta
150/DPr–BZK.IV/2/IX/2017

2017-10-03  
2017-09-20

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi przedsiębiorców
w Oddziale Ewidencji Działalności Gospodarczej
w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych
149/DSS-BPZ.I/3/IX/2017

2017-10-02  
2017-09-20

Podinspektor/inspektor
ds. rejestracji bieżących
w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego i Transkrypcji Aktów Zagranicznych
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Departamencie Obsługi i Administracji
148/DOA-USC.III/2/IX/2017

2017-09-30  
2017-09-19

Inspektor
ds. koordynacji prac budżetowych
w Zespole ds. Rozliczeń Budżetowych
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Prezydenta
147/DPr-ZSS.V/7/IX/2017

2017-10-02  
2017-09-19

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi sekretariatu
w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
w Biurze ds. Partycypacji Społecznej
w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
146/DPK-BPS.IV/7/IX/2017

2017-09-30  
2017-09-19

Zastępca dyrektora
Wydziału Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
145/DFP-Bd/7/IX/2017

2017-09-29  
2017-09-15

Inspektor
ds. ekonomiczno-administracyjnych
w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
w Biurze ds. Partycypacji Społecznej
w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
144/DPK-BPS.IV/6/IX/2017

2017-09-25  
2017-09-14

Podinspektor/inspektor
ds. sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetu miasta
w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości
w Wydziale Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
143/DFP-Bd.I/6/IX/2017

2017-09-25  
2017-09-13

Podinspektor/inspektor
ds. planowania budżetu
w Oddziale Planowania Budżetu
w Wydziale Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
142/DFP-Bd.II/5/IX/2017

2017-09-23  
2017-09-12

Podinspektor/inspektor
ds. ochrony terenów zieleni
w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Społecznych
141/DSS-OŚR.I/2/IX/2017

2017-09-23  
2017-09-12

Podinspektor/inspektor
ds. nadzoru
w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego
w Biurze Nadzoru Właścicielskiego
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
140/DM-BNW.I/3/IX/2017

2017-09-22  
2017-09-11

Podinspektor/inspektor
ds. uzgodnień przebiegu infrastruktury
w Oddziale Lokalizacji Sieci
w Biurze Inżyniera Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
139/DAR-BIM.II/2/IX/2017

2017-09-22  
2017-09-11

Podinspektor/inspektor
ds. regulowania, porządkowania i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości
w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
138/DM-DM.VII/13/IX/2017

2017-09-21  
2017-09-08

Główny specjalista
ds. ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta
w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
137/DM-DM.II/11/IX/2017

2017-09-18  
2017-09-06

Podinspektor/inspektor
ds. opracowywania projektów aktów prawnych Rady Miejskiej w Łodzi
w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu
w Wydziale Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
136/DFP-Bd.VIII/4/IX/2017

2017-09-18  
2017-09-06

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi opłat z tytułu użytkowania wieczystego
w Oddziale Aktualizacji Opłat za Użytkowanie Wieczyste
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
135/DM-DM.I/11/IX/2017

2017-09-16  
2017-09-05

Podinspektor/inspektor
ds. dzierżaw
w Oddziale ds. Dzierżaw II
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
134/DM-DM.XIV/10/IX/2017

2017-09-15  
2017-09-01

Podinspektor
ds. finansowych
w Zespole ds. Ekonomiczno – Administracyjnych
w Biurze ds. Partycypacji Społecznej
w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
133/DPK-BPS.IV/5/IX/2017

2017-09-14  
2017-09-01

Podinspektor/inspektor
ds. finansowo-technicznych
w Oddziale Logistyki
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
132/DOA-Inf.II/5/IX/2017

2017-09-13  
2017-09-01

Podinspektor/inspektor
ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
w Oddziale Urbanistyki III
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
131/DAR-UA.VIII/6/IX/2017

2017-09-12  
2017-08-31

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi spraw związanych z nieruchomościami lokalowymi po zawarciu aktu notarialnego
w Oddziale Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
130/DM-DM.VIII/9/VIII/2017

2017-09-11  
2017-08-31

Podinspektor/inspektor
ds. dzierżaw
w Oddziale ds. Dzierżaw I
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
129/DM-DM.XIII/8/VIII/2017

2017-09-12  
2017-08-31

Podinspektor/inspektor
ds. analiz
w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego
w Biurze Nadzoru Właścicielskiego
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
128/DM-BNW.I/2/VIII/2017

2017-09-11  
2017-08-29

Podinspektor/inspektor
ds. dysponowania lokalami zamiennymi
w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej
w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
127/DPK-BGM.I/3/VIII/2017

2017-09-08  
2017-08-23

Podinspektor/inspektor
ds. kosztorysowania projektów drogowych
w Zespole Koncepcji Drogowych
w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
126/DAR-BAr.V/5/VIII/2017

2017-09-04
2017-08-23

Zastępca dyrektora
Wydziału Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
125/DFP-Bd/3/VIII/2017

2017-09-04
2017-08-10

Podinspektor/inspektor
ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
124/DFP-Fn.XII/4/VIII/2017

2017-08-22  
2017-08-10

Podinspektor/inspektor
ds. parku kulturowego
w Oddziale ds. Zarządzania Dziedzictwem
w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Departamencie Architektury i Rozwoju
123/DAR-MKZ.III/2/VIII/2017

2017-08-22  
2017-08-10

Podinspektor/inspektor
ds. infrastruktury technicznej
w Oddziale Infrastruktury
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
122/DAR-UA.V/5/VIII/2017

2017-08-22  
2017-08-08

Podinspektor/inspektor
ds. rejestrów prowadzonych w Wydziale
w Oddziale ds. Admistracyjno-Organizacyjnych
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
121/DAR-UA.XII/4/VIII/2017

2017-08-21  
2017-08-08

Specjalista ds. bhp
w Oddziale ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Departamencie Obsługi i Administracji
120/DOA-BHP/1/VIII/2017

2017-08-21  
2017-08-07

Podinspektor/inspektor
ds. nadzoru budowlanego
w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej
w Wydziale Techniczno-Gospodarczym
w Departamencie Obsługi i Administracji
119/DOA-TG.II/2/VIII/2017

2017-08-19  
2017-08-07

Podinspektor/inspektor
ds. projektowania graficznego
w Oddziale Wsparcia Graficznego
w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów
w Departamencie Prezydenta
118/DPr-BRzM.I/6/VIII/2017

2017-08-19  
2017-08-04

Inspektor
ds. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek
w Zespole Wychowania Przedszkolnego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
117/DSS-Ed.XII/11/VIII/2017

2017-08-16
2017-08-03

Podinspektor/inspektor
ds. ekonomicznych
w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
116/DSS-Ed.IV/10/VIII/2017

2017-08-16
2017-08-03

Podinspektor/inspektor
ds. ekonomicznych
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym
w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społeczny
115/DSS-BPZ.V/2/VIII/2017

2017-08-14  
2017-08-01

Główny specjalista
ds. nadzoru administracyjnego
nad domami pomocy społecznej
w Oddziale Organizacyjno-Ekonomicznym
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Prezydenta
114/DPr-ZSS.I/6/VIII/2017

2017-08-11
2017-07-31

Podinspektor/inspektor
ds. nadzoru
w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego
w Biurze Nadzoru Właścicielskiego
w Departamencie Obsługi i Administracji
113/DOA-BNW.I/1/VII/2017

2017-08-12
2017-07-27

Podinspektor/inspektor
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
112/DOA-PJR.III/4/VII/2017

2017-08-07  
2017-07-25

Podinspektor/inspektor
ds. opracowań architektoniczno-urbanistycznych
w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta
w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
111/DAR-BAr.I/4/VII/2017

2017-08-07
2017-07-24

Geodeta Miejski
w Departamencie Obsługi i Administracji
110/DOA-GM/1/VII/2017

2017-08-04  
2017-07-21

Główny specjalista
ds. opracowywania koncepcji drogowych
w Zespole Koncepcji Drogowych
w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
109/DAR-BAr.V/3/VII/2017

2017-08-01  
2017-07-17

Podinspektor/inspektor
ds. kosztorysowania projektów drogowych
w Zespole Koncepcji Drogowych
w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
108/DAR-BAr.V/2/VII/2017

2017-07-29
2017-07-17

Podinspektor/inspektor
ds. zasobu i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
w Biurze Zasobu Skarbu Państwa
w Departamencie Obsługi i Administracji
107/DOA-BZSP.I/2/VII/2017

2017-07-28
2017-07-12

Podinspektor/inspektor
ds. ekonomiczno-administracyjnych
w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
w Biurze Zasobu Skarbu Państwa
w Departamencie Obsługi i Administracji
106/DOA-BZSP.II/1/VII/2017

2017-07-25
2017-07-12

Podinspektor/inspektor
ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu
w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta
w Biurze ds. Zarządzania Kadrami
w Departamencie Prezydenta
105/DPr–BZK.IV/1/VII/2017

2017-07-24
2017-07-11

Podinspektor/inspektor
ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
104/DFP-Fn.XII/3/VII/2017

2017-07-24  
2017-07-11

Podinspektor/inspektor
ds. legislacyjnych
w Oddziale Organizacyjno-Ekonomicznym
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Prezydenta
103/DPr.-ZSS.I/5/VII/2017

2017-07-21
2017-07-03

Podinspektor/inspektor
ds. ewidencji ludności
w Oddziale Ewidencji Ludności
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
102/DOA-SO.II/6/VII/2017

2017-07-14
2017-06-28

Podinspektor/inspektor
ds. nadzoru budowlanego
w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej
w Wydziale Techniczno-Gospodarczym
w Departamencie Obsługi i Administracji
101/DOA-TG.II/1/VI/2017

2017-07-11
2017-06-28

Podinspektor/inspektor
ds. projektowania graficznego
w Oddziale Wsparcia Graficznego
w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów
w Departamencie Prezydenta
100/DPr-BRzM.I/5/VI/2017

2017-07-11
2017-06-28

Kierownik
Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
99/DPK-MRK/1/VI/2017

2017-07-10
2017-06-26

Podinspektor/inspektor
ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych
w Oddziale Dowodów Osobistych
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
98/DOA-SO.I/5/VI/2017

2017-07-07
2017-06-23

Podinspektor/inspektor
ds. zbywania nieruchomości
w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Obsługi i Administracji
97/DOA-ZNN.VI/9/VI/2017

2017-07-05
2017-06-23

Podinspektor/inspektor
ds. projektów edukacyjnych
w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
96/DSS-Ed.VII/9/VI/2017

2017-07-04
2017-06-21

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi opłat z tytułu użytkowania wieczystego
w Oddziale Aktualizacji Opłat za Użytkowanie Wieczyste
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Obsługi i Administracji
95/DOA-DM.I/7/VI/2017

2017-07-03
2017-06-16

Podinspektor/inspektor
ds. uzgodnień przebiegu infrastruktury
w Oddziale Lokalizacji Sieci
w Biurze Inżyniera Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
94/DAR-BIM.II/1/VI/2017

2017-06-27
2017-06-13

Podinspektor/inspektor
ds. polityki informacyjnej i kontaktów z mediami
w Zespole Prasowym
w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów
w Departamencie Prezydenta
93/DPr-BRzM.IV/4/VI/2017

2017-06-26
2017-06-09

Podinspektor/inspektor
ds. przetargów na sprzedaż nieruchomości
na Samodzielnym Stanowisku ds. Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Obsługi i Administracji
92/DOA-ZNN.VII/8/VI/2017

2017-06-23
2017-06-08

Podinspektor
ds. finansowych
w Zespole ds. Ekonomiczno – Administracyjnych
w Biurze ds. Partycypacji Społecznej
w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
91/DPK-BPS.IV/4/VI/2017

2017-06-22
2017-06-07

Podinspektor/inspektor
ds. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
w Zespole ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki
i Organizacji Wypoczynku
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
90/DSS-Ed.VI/8/VI/2017

2017-06-21  
2017-06-07

Podinspektor/inspektor
ds. ewidencji i kontroli szkół i placówek niepublicznych
w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
89/DSS-Ed.IV/7/VI/2017

2017-06-20
2017-06-06

Podinspektor/inspektor
ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Oddziale Licencji i Zezwoleń
w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych
88/DSS/BPZ.II/1/VI/2017

2017-06-20
2017-06-06

Podinspektor/inspektor
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w Oddziale ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w Biurze ds. Partycypacji Społecznej
w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
87/DPK-BPS.II/3/VI/2017

2017-06-19
2017-06-05

Podinspektor/inspektor
ds. budżetu i ewidencji majątku miasta
w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Obsługi i Administracji
86/DOA-DM.II/6/VI/2017

2017-06-16
2017-06-05

Podinspektor/inspektor
ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń
w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń
w Wydziale Księgowości
w Departamencie Finansów Publicznych
85/DFP-Ksg.VIII/2/VI/2017

2017-06-16
2017-06-02

Podinspektor/inspektor
ds. regulowania, porządkowania
i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości
w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Obsługi i Administracji
84/DOA-DM.VII/5/VI/2017

2017-06-14
2017-05-31

Podinspektor/inspektor
ds. architektoniczno-budowlanych
w Oddziale Architektoniczno–Budowlanym III
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
83/DAR-UA.III/3/V/2017

2017-06-14
2017-05-31

Podinspektor/inspektor
ds. architektoniczno - budowlanych
w Oddziale Architektoniczno – Budowlanym II
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
82/DAR-UA.II/2/V/2017

2017-06-13
2017-05-31

Podinspektor/inspektor
ds. programów sektorowych
w Oddziale Monitorowania Strategii i Programów
w Biurze Strategii Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
81/DAR-BS.III/1/V/2017

2017-06-12
2017-05-29

Podinspektor/inspektor
ds. historyczno-archiwalnych
w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości
w Departamencie Obsługi i Administracji
80/DOA-OPN/2/V/2017

2017-06-09
2017-05-24

Podinspektor/inspektor
ds. wsparcia w zarządzaniu Programem EXPO 2022
w Oddziale ds. EXPO
w Wydziale ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju
79/DAR-ZPr.VII/3/V/2017

2017-06-07
2017-05-24

Podinspektor/inspektor
ds. opracowań architektoniczno-urbanistycznych
w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta
w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju
78/DAR-BAr.I/1/V/2017

2017-06-06
2017-05-24

Podinspektor/inspektor
ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości i zbywania nieruchomości
w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Obsługi i Administracji
77/DOA-ZNN.IV/7/V/2017

2017-06-05
2017-05-22

Podinspektor/inspektor
ds. organizacyjnych i koordynacji promocji
w Oddziale ds. EXPO
w Wydziale ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju
76/DAR-ZPr.VII/2/V/2017

2017-06-05
2017-05-17

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi finansowej jednostek pomocniczych
w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych
w Biurze ds. Partycypacji Społecznej
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
75/DKZ-BPS.I/2/V/2017

2017-05-29
2017-05-09

Główny specjalista
ds. koordynacji obszarowej
w Oddziale ds. Koordynacji i Monitorowania
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
74/DAR-BR.IV/10/V/2017

2017-05-22
2017-05-09

Główny specjalista
ds. kontroli legislacyjnej
w Oddziale Legislacyjnym
w Wydziale Prawnym
w Departamencie Obsługi i Administracji
73/DOA-Pr.II/1/V/2017

2017-05-22
2017-05-08

Podinspektor/inspektor
ds. pełnienia dyżurów
w Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
w Departamencie Prezydenta
72/DPr-ZK.I/2/V/2017

2017-05-19
2017-05-04

Podinspektor/inspektor
ds. projektów informacyjnych skierowanych do seniorów
w Zespole ds. Seniorów
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Komunikacji Społecznej i Zdrowia
71/DKZ-ZSS.V/4/V/2017

2017-05-16
2017-05-04

Główny specjalista
ds. uzgodnień konserwatorskich
w Oddziale ds. Uzgodnień
w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Departamencie Architektury i Rozwoju
70/DAR-MKZ.II/1/V/2017

2017-05-15
2017-04-28

Podinspektor/inspektor
ds. opieki nad inwestorem
w Oddziale Obsługi Inwestorów
w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
w Departamencie Prezydenta
69/DPr-BOIZ.II/2/IV/2017

2017-05-12
2017-04-28

Podinspektor/inspektor
ds. administracyjno-organizacyjnych
na Samodzielnym Stanowisku
ds. Administracyjno-Organizacyjnych
w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
w Departamencie Prezydenta
68/DPr-BOIZ.IX/1/IV/2017

2017-05-11
2017-04-27

Podinspektor/inspektor
ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej
w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców
w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji
67/DOA-ZKM.VIII/1/IV/2017

2017-05-10
2017-04-24

Podinspektor/inspektor
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
66/DOA-PJR.III/3/IV/2017

2017-05-09
2017-04-24

Podinspektor/inspektor
ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych
w Oddziale Dowodów Osobistych
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
65/DOA-SO.I/4/IV/2017

2017-05-08
2017-04-21

Główny specjalista
ds. koordynacji i monitorowania działań rewitalizacyjnych
w Oddziale ds. Koordynacji i Monitorowania
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
64/DAR-BR.IV/9/IV/2017

2017-05-04
2017-04-21

Podinspektor/inspektor
ds. ewidencji i kontroli szkół i placówek niepublicznych
w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
63/DSS-Ed.IV/6/IV/2017

2017-05-04
2017-04-11

Podinspektor/inspektor
ds. planowania budżetu
w Oddziale Planowania Budżetu
w Wydziale Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
62/DFP-Bd.II/2/IV/2017

2017-04-25  
2017-04-11

Podinspektor/inspektor
ds. ekonomicznych
w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
61/DSS-Ed.IV/5/IV/2017

2017-04-24
2017-04-07

Podinspektor/inspektor
ds. analiz dotyczących realizacji projektów skierowanych do seniorów
w Zespole ds. Seniorów
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
60/DKZ-ZSS.V/3/IV/2017

2017-04-21
2017-04-07

Podinspektor/inspektor
ds. legislacyjnych
w Oddziale Organizacyjno-Ekonomicznym
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
59/DKZ-ZSS.I/2/IV/2017

2017-04-20
2017-04-05

Podinspektor
ds. analiz medialnych, serwisu internetowego
i projektów informacyjno-promocyjnych
w Oddziale Komunikacji Społecznej
w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
58/DKZ-BPK.II/1/IV/2017

2017-04-19
2017-04-05

Podinspektor/inspektor
ds. nadzoru administracyjnego nad domami pomocy społecznej
w Oddziale Organizacyjno-Ekonomicznym
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
57/DKZ-ZSS.I/1/IV/2017

2017-04-19
2017-04-05

Podinspektor/inspektor
ds. kontaktu z mediami
w Zespole Prasowym
w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów
w Departamencie Prezydenta
56/DPr-BRzM.IV/3/IV/2017

2017-04-18
2017-04-05

Podinspektor/inspektor
ds. projektowania graficznego
w Oddziale Wsparcia Graficznego
w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów
w Departamencie Prezydenta
55/DPr-BRzM.I/2/IV/2017

2017-04-18
2017-03-31

Podinspektor/inspektor
ds. ograniczonych praw rzeczowych
w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
54/DGM-DM.XVII/4/III/2017

2017-04-11
2017-03-30

Podinspektor/inspektor
ds. historyczno-archiwalnych
w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości
w Departamencie Obsługi i Administracji
53/DOA-OPN/1/III/2017

2017-04-14
2017-03-30

Podinspektor/inspektor
ds. zarządzania projektami
w Oddziale ds. Projektów
w Wydziale ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju
52/DAR-ZPr.VIII/1/III/2017

2017-04-14
2017-03-29

Młodszy referent/referent
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
51/DOA-PJR.III/2/III/2017

2017-04-14
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami
w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
50/DOA-Inf.III/4/III/2017

2017-04-14
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. stypendiów sportowych i nagród
w Oddziale Kultury Fizycznej
w Wydziale Sportu
w Departamencie Spraw Społecznych
49/DSS-Spt.II/1/III/2017

2017-04-13
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. postępowań administracyjnych
w Oddziale Ewidencji Ludności
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
48/DOA-SO.II/3/III/2017

2017-04-13
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. ewidencji ludności
w Oddziale Ewidencji Ludności
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
47/DOA-SO.II/2/III/2017

2017-04-12
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych
w Oddziale Dowodów Osobistych
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
46/DOA-SO.I/1/III/2017

2017-04-11
2017-03-29

Podinspektor/inspektor
ds. projektów edukacyjnych
w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
45/DSS-Ed.VII/4/III/2017

2017-04-10
2017-03-27

Podinspektor/inspektor
ds. zbywania nieruchomości
w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
44/DGM-ZNN.V/6/III/2017

2017-04-12
2017-03-27

Podinspektor/inspektor
ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości i zbywania nieruchomości
w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
43/DGM-ZNN.IV/5/III/2017

2017-04-11
2017-03-27

Podinspektor/inspektor
ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży
i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
w Oddziale Sprzedaży Lokali
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
42/DGM-ZNN.III/4/III/2017

2017-04-10
2017-03-27

Podinspektor/inspektor
ds. administracyjno-organizacyjnych
w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
41/DGM-ZNN.I/3/III/2017

2017-04-07
2017-03-27

Podinspektor/inspektor
ds. opracowywania projektów aktów prawnych
Prezydenta Miasta Łodzi
w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu
w Wydziale Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych
40/DFP-Bd.VIII/1/III/2017

2017-04-07
2017-03-15

Główny specjalista
ds. koordynacji obszarowej
w Oddziale ds. Koordynacji i Monitorowania
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
39/DAR-BR.IV/8/III/2017

2017-03-30
2017-03-15

Podinspektor/inspektor
ds. wsparcia mieszkańców
(Latarnik Społeczny)
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
38/DAR-BR.I/7/III/2017

2017-03-28
2017-03-15

Podinspektor/inspektor
ds. programów modelowych
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
37/DAR-BR.I/6/III/2017

2017-03-27
2017-03-13

Główny specjalista
ds. administracyjno-ekonomicznych
w Oddziale ds. Administracyjno-Ekonomicznych
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
36/DGM-BGM.V/2/III/2017

2017-03-24
2017-02-28

Podinspektor/inspektor
ds. informatyczno-serwisowych
w Oddziale Wsparcia Użytkownika
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
35/DOA-Inf.IV/3/II/2017

2017-03-14
2017-02-24

Podinspektor/inspektor
ds. ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
34/DFP-Fn.XII/2/II/2017

2017-03-10
2017-02-24

Podinspektor/inspektor
ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
33/DFP-Fn.XII/1/II/2017

2017-03-10
2017-02-24

Podinspektor/inspektor
ds. muzeów i galerii
w Oddziale ds. Instytucji Kultury
w Wydziale Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
32/DKZ-KLT.IV/2/II/2017

2017-03-08
2017-02-23

Podinspektor/inspektor
ds. zbywania nieruchomości
w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
31/DGM-ZNN.V/2/II/2017

2017-03-07
2017-02-22

Podinspektor/inspektor
ds. analiz
w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego
w Departamencie Obsługi i Administracji
30/DOA-ONW/2/II/2017

2017-03-06
2017-02-17

Podinspektor/inspektor
ds. pełnienia dyżurów
w Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
w Departamencie Prezydenta
29/DPr-ZK.I/1/II/2017

2017-03-03
2017-02-14

Podinspektor/inspektor
ds. dysponowania lokalami socjalnymi i roszczeń odszkodowawczych
w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
28/DGM-BGM.I/1/II/2017

2017-02-28
2017-02-10

Podinspektor/inspektor
ds. dzierżaw
w Oddziale ds. Dzierżaw I
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
27/DGM-DM.XI/3/II/2017

2017-02-24
2017-02-10

Podinspektor/inspektor
ds. regulowania, porządkowania
i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości
w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
26/DGM-DM.VI/2/II/2017

2017-02-24
2017-01-31

Podinspektor/inspektor
ds. dzierżaw
w Oddziale ds. Dzierżaw II
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
25/DGM-DM.XII/1/I/2017

2017-02-15
2017-01-31

Podinspektor/inspektor
ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń
w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń
w Wydziale Księgowości
w Departamencie Finansów Publicznych
24/DFP-Ksg.VIII/1/I/2017

2017-02-15
2017-01-31

Młodszy referent/referent
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji
23/DOA-PJR.III/1/I/2017

2017-02-15
2017-01-20

Podinspektor/inspektor
ds. kontaktu z przedsiębiorcami
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
22/DAR-BR.I/5/I/2017

2017-01-30
2017-01-16

Podinspektor/inspektor
ds. kontroli szkół i placówek niepublicznych
w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
21/DSS-Ed.IV/3/1/2017

2017-01-31
2017-01-16

Podinspektor/inspektor
ds. projektów kulturalnych
w Zespole ds. Projektów
w Wydziale Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
20/DKZ-KLT.IV/1/I/2017

2017-01-31
2017-01-16

Podinspektor/inspektor
ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami
w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
19/DOA-Inf.III/2/I/2017

2017-01-31
2017-01-16

Podinspektor/inspektor
ds. sporządzania odpisów
w Archiwum Akt Stanu Cywilnego
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Departamencie Obsługi i Administracji
18/DOA-USC.I/1/I/2017

2017-01-31
2017-01-13

Podinspektor/inspektor
ds. projektowania graficznego
w Oddziale Wsparcia Graficznego
w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów
w Departamencie Prezydenta
17/DPr-BRzM.I/1/I/2017

2017-01-25
2017-01-12

Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń
w Oddziale ds. Finansowania i Rozliczeń
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
16/DAR-BR.II/4/I/2017

2017-01-24
2017-01-12

Podinspektor/inspektor
ds. programów modelowych
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
15/DAR-BR.I/3/I/2017

2017-01-24
2017-01-12

Podinspektor/inspektor
ds. informacji i zamówień
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
14/DAR-BR.I/2/I/2017

2017-01-24
2017-01-12

Podinspektor/inspektor
ds. komunikacji z mieszkańcami
(Gospodarz Obszaru)
w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju
13/DAR-BR.I/1/I/2017

2017-01-24
2017-01-12

Inspektor
ds. monitorowania i nadzoru
w Zespole ds. Monitorowania i Nadzoru
w Wydziale Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji
12/DOA-ZP.XI/1/I/2017

2017-01-23
2017-01-12

Podinspektor/inspektor
ds. księgowości
w Oddziale Dochodów Podatkowych
w Wydziale Finansowym
w Departamencie Finansów Publicznych
11/DFP-Fn.I/1/I /2017

2017-01-23
2017-01-12

Podinspektor/inspektor
ds. zbywania nieruchomości
w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
10/DGM-ZNN.V/1/I/2017

2017-01-23
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. zamówień publicznych
w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
w Biurze ds. Partycypacji Społecznej
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
9/DKZ-BPS.IV/1/I/2017

2017-01-18
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. infrastruktury technicznej
w Oddziale Infrastruktury
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju
8/DAR-UA.V/1/I/2017

2017-01-18
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
w Zespole ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki
i Organizacji Wypoczynku
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
7/DSS-Ed.VI/2/I/2017

2017-01-18
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. sprawozdawczości
w Oddziale Ekonomicznym
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych
6/DSS-Ed.I/1/I/2017

2017-01-18
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. zamówień publicznych i zrównoważonego rozwoju
w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Bieżących
w Wydziale Zamówień Publicznych
w Departamencie Obsługi i Administracji
5/DOA-ZP.VII/1/I/2017

2017-01-17
2017-01-05

Podinspektor/inspektor
ds. zamówień publicznych
w Oddziale Logistyki
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji
4/DOA-Inf.II/1/I/2017

2017-01-17
2017-01-04

Podinspektor/inspektor
ds. analiz gospodarki odpadami
w Oddziale Gospodarki Odpadami
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Spraw Społecznych
3/DSS-GK.I/1/I/2017

2017-01-16
2017-01-04

Podinspektor/inspektor
ds. ochrony terenów zieleni
w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Społecznych
2/DSS-OŚR.I/1/I/2017

2017-01-16
2017-01-04

Inspektor
ds. analiz
w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego
w Departamencie Obsługi i Administracji
1/DOA-ONW/1/I/2017

2017-01-16Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-09-25)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (2017-10-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 156763
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO