Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Finanse osiedli 2017 r.<<

2017-05-17

Zgodnie z uchwałą Nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli, zmienionej uchwałami: Nr LXXIX/1642/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. oraz Nr XC/1886/14 z dnia 3 lipca 2014 r. jednostkom pomocniczym przyznawane są środki finansowe przeznaczane na realizację zadań:

 1. bieżących,
 2. inwestycyjnych lub remontowych, naliczane w trybie tzw. algorytmu,
 3. inwestycyjnych, wybranych w drodze konkursu.

 1. Rada Miejska w Łodzi, przeznaczyła w budżecie Miasta na 2017 r. na realizację zadań bieżących osiedli środki finansowe w wysokości 2.082.363 zł (w 2016 r. kwota ta wyniosła 2.072.065 zł). Oznacza to wzrost wysokości tych środków w stosunku do 2016 r. o 10.298 zł, tj. o 0.99%.

  Każde z 36 osiedli otrzymało jednakową dla wszystkich jednostek stałą kwotę w wysokości 24.878 zł oraz zależną od liczby mieszkańców osiedla kwotę dodatkową w wysokości 1,82 zł na osobę:

  • największą kwotę środków (114.083 zł) otrzymało liczące 49.014 mieszkańców Osiedle Chojny-Dąbrowa,
  • najmniejszą kwotę środków (26.292 zł) otrzymało zamieszkiwane przez 777 osób Osiedle Nr 33.

 2. Łączna kwota środków przyznanych jednostkom pomocniczym na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych w bieżącym roku wynosi 25.000.000 zł. Kwota ta podzielona została na dwie części. Jedna część, w kwocie 18.750.000 zł, przeznaczona jest na finansowanie zadań inwestycyjnych lub remontowych wskazanych przez osiedla w trybie tzw. algorytmu, natomiast druga część środków, w kwocie 6.250.000 zł, przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych wyłonionych w XII edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta. Łączna kwota środków przekazanych jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom w 2017 r. (środki przeznaczone na działalność bieżącą oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych) wynosi 27.082.363 zł, podczas gdy w 2016 r. wysokość tych środków wyniosła 27.072.065 zł. Ogólna kwota środków finansowych przekazanych osiedlom w 2017 r. zwiększyła się w stosunku do ogólnej kwoty środków przekazanych osiedlom w 2016 r. o 10.298 zł, tj. o 0.07 %. Na każdego mieszkańca osiedla przypada w roku bieżącym łącznie 41.53 zł.

Informację wprowadził(a): Damian Redlicki (2017-07-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 219
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO