Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi <<

2017-10-02

DAR-BAr-I.6723.18.2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 października 2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5588).

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku z uchwałą Nr LVI/1349/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Łodzi projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 10 października 2017 r. do 31 października 2017 r. w siedzibie Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, II piętro, w dni robocze poniedziałek, środa – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00, wtorek w godzinach od 9.00 do 17.00. Projekt będzie również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej m. Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl.

W czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu) zbierane będą uwagi do projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Biura Architekta Miasta, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: kodeks.reklamowy@uml.lodz.pl.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania lub siedziby.


Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Architekta Miasta
Informację opracował(a): Bartosz Poniatowski (2017-09-28)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-10-02)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2017-10-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 160
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO