Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wyszukiwarka spraw<<

Petycje

Petycje:

Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Załatwienie petycji:

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia.

Petycja niezawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpoznania.

Sposoby wniesienia petycji:

Petycje można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adresat petycji, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowanej cyfrowo (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu wnoszącego petycję.

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi petycjach w 2016 r. (2017-06-22) >>>

Zbiorcza informacja o przyjętych i rozpatrzonych przez Radę Miejską w Łodzi petycjach w 2016 r. (2017-06-22) >>>

Zbiorcza informacja o ilości przyjętych i rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi petycji w 2015 r. >>>

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi:

  

Znak sprawy
Odwzorowanie cyfrowe

Data złożenia

W sprawie

Status załatwienia
(zobacz)

DPK-BGM-II.152.2.2017

2017-07-17 Zmiany stawki bazowej czynszu, zasad stosowania czynników obniżających stawki czynszu w mieszkaniowym zasobie Miasta Łodzi, jak również uzależnienia cen zbywania przez Miasto lokali mieszkalnych na rzecz najemców

DPK-KLT-II.152.1.2017

2017-07-13 Budowa Pomnika Łódzkich Włókniarek

DPr-BRM-II.152.2.2017

2017-06-12 Ulgi w transporcie zbiorowym


DKZ-BGM-II.152.1.2017


2017-04-11 Zmiana stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych w gminnym zasobie mieszkaniowym Łodzi oraz urealnienie stawki wykupu mieszkań

DPr-BRM-II.152.1.2017

2017-03-09 Likwidacja linii autobusowej nr 77

ZIM-DO.0502.1.1.2017

2017-01-12 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz remont nawierzchni ul. Jelenia

DSS-GK-I.152.1.2017

2016-12-29 Uciążliwości wynikającej z sąsiedztwa "Sortowni i stacji przeładunkowej odpadów komunalnych, składowiska balastu oraz bazy urządzenia do sterylizacji odpadów Łódź - Lublinek"

DPr-BRM-II.0005.23.62.2016

2016-10-27 Utworzenie miejskiego przewoźnika kolejowego "Łódzka Kolej Miejska" sp. z o.o.

DSS-Ed-V.152.1.2016

2016-09-27 Program „Wzorowa Łazienka”

DPr-BRM-II.0005.23.48.2016

2016-09-01 Przebudowa zlikwidowanej łódzkiej bocznicy „Kolej Scheiblera” na kolej miejską

DPr-BRM-II.0005.8.67.2016

2016-08-17 Nazwanie ulic w Nowym Centrum Łodzi

DSS-GK-I.152.2.2016

2016-06-24 Problematyka efektywności energetycznej

DPr-BRM-II.0005.5.28.2016

2016-06-10 Podjęcie działań zapobiegających masowej wycince drzew w Łodzi

ZDiT-DO.0502.30.1.2016

2016-04-06 Modernizacja ulicy Ziarnistej w Łodzi

DSS-GK-1.152.1.2016

2016-03-23 Przystąpienie do konkursu w ramach akcji "Podwórko NIVEA - edycja 2016 r.

DOA-Inf-VI.152.1.2016

2016-03-22 Zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające wsparcie Producenta

DPr-BRM-II.0005.23.9.2016

2016-02-23 Zaniechanie zmian w komunikacji miejskiej przewidywanych w opracowywanym projekcie pn. „Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego Łodzi 2020”DSS-OŚR-V.152.1.2016

2016-02-05 Wprowadzenie i wdrożenie skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu miasta Łodzi

DPr-BRM-II.0005.7.11.2016

2016-01-08 Utrzymanie działalności Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16DOA-PJR-IV.152.1.2015

2015-11-16 Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i PorscheSzczegółowych informacji udziela:

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-79

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-10-27)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2017-10-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1157805
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO