Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Budżet na rok 2006<<Uchwała Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok.

Załącznik Nr 1
Dochody według źródeł powstawania;

Załącznik Nr 2
Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;

Załącznik Nr 3
Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania zlecone i z porozumień;

Załącznik Nr 4
Wydatki w układzie działów - zadania ogółem;

Załącznik Nr 5
Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;

Załącznik Nr 6
Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;

Załącznik Nr 7
Wydatki majątkowe w układzie działów i rozdziałów- zadania własne;

Załącznik Nr 8
Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

Załącznik Nr 9
Plan nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku. Zadania wieloletnie i jednoroczne;

Załącznik Nr 10
Plan nakładów majątkowych w 2006 roku. Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI);

Załącznik Nr 11
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

Załącznik Nr 12
Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok;

Załącznik Nr 13
Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2006 rok - dział 750 oraz dział 900;

Załącznik Nr 14
Budzet uchwalony miasta Łodzi na 2006 rok. Dochody i wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Załącznik Nr 15
Przychody i rozchody w 2006 roku;

Załącznik Nr 16
Budżet miasta Łodzi na 2006 rok. Rezerwy - celowa i ogólna;

Załącznik Nr 17
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok;

Załącznik Nr 18
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok;

Załącznik Nr 19
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok;

Załącznik Nr 20
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami;

Załącznik Nr 21
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 roku;

Załącznik Nr 22
Informacja opisowa - DOCHODY;

Załącznik Nr 23
Informacja opisowa - WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE;

Załącznik Nr 24
Informacja opisowa - WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE;

Załącznik Nr 25
Zestawienie zadań zleconych;

Załącznik Nr 26
Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE;

Załącznik Nr 27
Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 5269
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO