Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wydziały

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje snajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

<<

Biuro Architekta Miasta
ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź
tel.: +48 (42) 638-43-84
fax: +48 (42) 638-54-41

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:
dyrektor, Architekt Miasta, Marek Janiak, pokój: 202, tel.: +48 (42) 638-43-84
zastępca dyrektora Magdalena Wiśniewska, pokój: 203, tel.: +48 (42) 638-43-84

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:
 1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywanie polityki przestrzennej miasta, harmonogramu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a także jego monitoring;
 2. nadzorowanie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz innych opracowań planistycznych;
 3. sporządzanie informacji, wypisów i wyrysów z nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z nieobowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. sporządzanie opinii urbanistycznych;
 5. prowadzenie analiz dotyczących możliwości inwestycyjnych miasta, prowadzenie konsultacji społecznych oraz programu publikacji architektoniczno-urbanistycznych kształtujących świadomość tożsamości miasta;
 6. prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych dotyczących Strefy Wielkomiejskiej oraz przygotowywanie i konsultowanie planów działań wskazanych dla tej strefy oraz nadzór nad ich wdrażaniem;
 7. prowadzenie spraw związanych z estetyką miasta;
 8. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją tzw. Kodeksu Krajobrazowego;
 10. sporządzanie wytycznych do planów rozwoju sieci drogowej;
 11. opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla dróg oraz inwestycji kubaturowych;
 12. nadzorowanie i akceptacja zgodności projektów budowlanych i wykonawczych dróg z zatwierdzonymi koncepcjami funkcjonalno-przestrzennymi;
 13. opiniowanie projektów remontów odtworzeniowych dróg.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Krajobrazu i Estetyki Miasta

  p.o. kierownika Piotr Woldański
  tel.: +48 (42) 638-57-83

Oddział Opinii Urbanistycznych

Zespół ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych

Zespół Rozwoju Miasta

  koordynator: główny specjalista Dariusz Chmiel
  pokój: 207
  tel.: +48 (42) 638-42-66

Zespół Koncepcji Drogowych

  Informację opracował(a): Sylwia Stańczyk (2011-08-10)
  Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2016-07-01)
  Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4112009
  Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO