Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wydziały

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje snajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

<<

Wydział Księgowości
ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź
tel.: +48 (42) 638-41-51
fax: +48 (42) 638-41-52

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:
dyrektor Anna Czekała, pokój: 302
zastępca dyrektora Małgorzata Dróżdż, pokój: 302
p.o. zastępcy dyrektora Iwona Chłodzińska, pokój: 302

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00


Zadania:
 1. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej dochodów niepodatkowych (z wyłączeniem dochodów majątku miasta oraz Skarbu Państwa) i wydatków w zakresie realizacji budżetu przez komórki organizacyjne;
 2. prowadzenie ewidencji według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie realizacji budżetu komórek organizacyjnych obsługiwanych przez Wydział;
 3. prowadzenie obsługi transakcji bezgotówkowych i gotówkowych rachunków bankowych funkcjonujących przy Wydziale;
 4. naliczanie wynagrodzeń oraz rozliczanie zasiłków i świadczeń płatnych z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz rozliczanie umów o charakterze cywilno-prawnym;
 5. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników urzędu;
 6. obsługa i ewidencja księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 7. ewidencja finansowo-księgowa przychodów i rozchodów w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 8. prowadzenie ewidencji księgowej składników majątku miasta oraz ewidencji pozabilansowej składników majątku Skarbu Państwa nie znajdujących się w ewidencji miejskich jednostek organizacyjnych;
 9. obsługa administracyjno-organizacyjna Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej;
 10. prowadzenie ewidencji wartościowej posiadanych przez miasto akcji i udziałów w spółkach;
 11. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego;
 12. prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych składników majątku i materiałów zakupionych dla potrzeb urzędu;
 13. prowadzenie ewidencji składników majątku zakupionych dla potrzeb urzędu;
 14. prowadzenie ewidencji inwestycji;
 15. prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzanie zbiorczej deklaracji;
 16. obsługa finansowo-księgowa programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych

  kierownik Sylwia Gortat
  pokój: 303 A
  tel.: +48 (42) 638-41-72

Oddział Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa

  kierownik Andrzej Frontczak
  pokój: 408
  tel.: +48 (42) 638-45-89

Oddział Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych

  kierownik Krzysztof Malecha
  pokój: 308
  tel.: +48 (42) 638-42-51

Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej

  kierownik Dorota Białek
  pokój: 312
  tel.: +48 (42) 638-41-49

Oddział Obsługi Finansowej

  p.o. kierownika Renata Szyronin
  pokój: 323
  tel.: +48 (42) 638-52-55

Oddział Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń

  p.o. kierownika Dorota Krysiak
  pokój: 315
  tel.: +48 (42) 638-44-90

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych

  inspektor Gabriela Pechta
  pokój: 302
  tel.: +48 (42) 638-41-51
  fax: +48 (42) 638-41-52

Oddział Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT

  kierownik Beata Czernik
  pokój: 401
  tel.: +48 (42) 638-41-41

Informację opracował(a): Anna Antonowicz (2011-08-10)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2012-05-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4112691
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO