Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wydziały

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje snajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

<<

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-11
fax: +48 (42) 638-47-47

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:
p.o. dyrektora Michał Baryła, pokój: 42, tel.: +48 (42) 638-47-11
p.o. zastępcy dyrektora Sylwester Kucharski, pokój: 42a, tel.: +48 (42) 638-47-11

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:
 1. prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody, wód, powietrza, ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi;
 2. prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa;
 3. współpraca z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz innymi organizacjami i związkami rolniczymi działającymi na rzecz rolnictwa;
 4. prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt;
 5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo łowieckie;
 6. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym;
 7. prowadzenie spraw wynikających z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;
 8. prowadzenie spraw dotyczących rozliczania i wnioskowania o dotację na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 9. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
 10. prowadzenie spraw dotyczących gospodarki odpadami w zakresie wydawania pozwoleń i zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów, usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania oraz prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów i przyjmowanie informacji dotyczących substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Ochrony Terenów Zieleni

  kierownik Daniela Grzegorczyk
  pokój: 17
  tel.: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-47-75

Zespół ds. Decyzji Środowiskowych

  Zespół ds. Ochrony Powietrza i Klimatu Akustycznego

   Zespół ds. Ochrony Wód, Powierzchni Ziemi i Geologii

    Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa

     Zespół ds. Organizacyjno-Administracyjnych i Inwestycji

      Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Przyrody

       Informację opracował(a): Piotr Kawecki (2011-08-10)
       Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2014-03-17)
       Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4112016
       Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO