Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Wydziały

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje snajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

<<

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-34, +48 (42) 638-47-35
fax: +48 (42) 638-47-74


Sekretariat: pok. 124

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:
p.o. dyrektora Robert Kowalik
p.o. zastępcy dyrektora Iwona Iwanicka
p.o. zastępcy dyrektora Szymon Kostrzewski

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

Zadania:
 1. realizowanie polityki prozdrowotnej miasta;
 2. prowadzenie spraw związanych z ochroną, profilaktyką i promocją zdrowia;
 3. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez miasto funkcji podmiotu tworzącego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 4. prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie;
 5. obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi;
 6. prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów;
 7. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 8. prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych;
 9. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji;
 10. koordynowanie wykonania zadań wynikających z ustawy o repatriacji;
 11. prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny, Łódzką Kartą Dużej Rodziny oraz Miejską Kartą Seniora;
 12. sprawowanie nadzoru nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez miasto, z wyłączeniem nadzoru sprawowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Organizacyjno-Ekonomiczny

  p.o. kierownika Elżbieta Łukowicz
  tel.: +48 (42) 638-47-44

Oddział ds. Kontroli

  p.o. kierownika Grzegorz Pilaszek
  tel.: +48 (42) 638-47-26

Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

  kierownik Katarzyna Tręda-Pisera
  tel.: +48 (42) 638-45-40

Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia

  p.o. kierownika Marta Syguda
  tel.: +48 (42) 638-47-22

Zespół ds. Rozliczeń Budżetowych
  tel.: +48 (42) 638-47-25

Oddział ds. Polityki Senioralnej
  tel.: +48 (42) 638-47-30

Samodzielne Stanowisko – Rzecznik ds. Seniorów

  Informację opracował(a): Sylwia Stańczyk (2011-08-10)
  Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-08-24)
  Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4433650
  Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO