Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wydziały

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje snajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

<<

Wydział Dysponowania Mieniem
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-42-93 (pok. 250), +48 (42) 638-43-99 (pok. 455)
fax: +48 (42) 638-42-42 (pok. 250), +48 (42) 638-43-98 (pok. 455)

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa-Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Dyrekcja:
p.o. dyrektora Adam Komorowski, pokój: 455A, tel.: +48 (42) 638-43-99, fax: +48 (42) 638-43-98
zastępca dyrektora Monika Andrzejewska-Koniuszaniec, pokój: 250B, tel.: +48 (42) 638-42-93, fax: +48 (42) 638-42-42
p.o. zastępcy dyrektora Agnieszka Dobrucka, pokój: 250A, tel.: +48 (42) 638-42-93, fax: +48 (42) 638-42-42

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00


Zadania:
 1. prowadzenie zasobu nieruchomości miasta;
 2. prowadzenie ewidencji analitycznej aktywów trwałych miasta;
 3. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku miasta i Skarbu Państwa;
 4. regulowanie stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa oraz porządkowanie zapisów w księgach wieczystych;
 5. prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji mienia przejmowanego na rzecz miasta i Skarbu Państwa;
 6. prowadzenie spraw dotyczących spadków i darowizn na rzecz miasta i Skarbu Państwa;
 7. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości miasta i Skarbu Państwa;
 8. ustalanie opłat adiacenckich i opłat planistycznych;
 9. prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości miasta;
 10. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem i zwrotem nieruchomości;
 11. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności na nieruchomościach miasta i Skarbu Państwa;
 12. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;
 13. prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i użyczaniem nieruchomości;
 14. diagnozowanie ryzyk w zakresie gospodarowania nieruchomościami miasta i Skarbu Państwa;
 15. diagnozowanie ryzyk w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej miasta i Skarbu Państwa;
 16. prowadzenie spraw związanych z ochroną praw własności do nieruchomości.

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

Oddział Aktualizacji Opłat za Użytkowanie Wieczyste

  p.o. kierownika Liliana Fastudzin
  pokój: 252
  tel.: +48 (42) 638-47-86

Oddział Ekonomiczno-Windykacyjny

  kierownik Joanna Adamiak
  pokój: 463
  tel.: +48 (42) 638-43-42

Oddział Inwentaryzacji

  kierownik Jerzy Jewczak
  pokój: 384A
  tel.: +48 (42) 638-43-53

Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych

  p.o. kierownika Joanna Bąk
  pokój: 268
  tel.: +48 (42) 638-47-64

Oddział Opłat i Odszkodowań

  p.o. kierownika Kamil Pruszczyk
  pokój: 386
  tel.: +48 (42) 638-41-34

Oddział Organizacyjno-Administracyjny

  p.o. kierownika Beata Tyran
  pokój: 368
  tel.: +48 (42) 638-41-35

Oddział Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości

  kierownik Ewa Stępniewska
  pokój: 258A
  tel.: +48 (42) 638-42-73

Oddział Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych

  p.o. kierownika Beata Włodzimierska
  pokój: 249
  tel.: +48 (42) 638-42-52

Oddział Spadków i Darowizn

  kierownik Iwona Chlebowska
  pokój: 457B
  tel.: +48 (42) 638-47-97

Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości

  kierownik Marcin Tomczyk
  pokój: 365
  tel.: +48 (42) 638-54-23

Oddział Zasobu Nieruchomości Miasta

  kierownik Marek Fabiański
  pokój: 435
  tel.: +48 (42) 638-44-54

Oddział Zlecania Wycen i Opracowań Geodezyjno-Prawnych

  p.o. kierownika Agnieszka Witczak
  pokój: 287
  tel.: +48 (42) 638-42-01

Oddział ds. Dzierżaw I

  p.o. kierownika Dorota Nowicka
  pokój: 453
  tel.: +48 (42) 638-59-12

Oddział ds. Dzierżaw II

  kierownik Katarzyna Lewik-Fraszczyk
  pokój: 436
  tel.: +48 (42) 638-46-42

Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości

  kierownik Lucyna Lenc
  pokój: 286C
  tel.: +48 (42) 638-54-50

Oddział ds. Użyczeń i Targowisk

  kierownik Sławomir Leśniak
  pokój: 450
  tel.: +48 (42) 638-42-70

Informację opracował(a): Tomasz Wilk (2015-12-30)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-06-01)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4112690
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO