Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według wydziałów)<<

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Najczęściej zadawane pytania >>>

Szanowni Państwo,
w 2017 r., ze względu na upływ terminu ważności, będzie podlegać wymianie zwiększona liczba dowodów osobistych.

Dlatego też mając na uwadze ten fakt pragniemy Państwa poinformować, że od września do listopada br.
pracownicy Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich będą dodatkowo przyjmowali wnioski o wydanie dowodu osobistego, w godz. 9.00-13.00, we wszystkich lokalizacjach wydziału, również w następujące soboty, tj.:

 • 9 i 23 września 2017 r.
 • 7 i 21 października 2017 r., oraz
 • 4 i 25 listopada 2017 r.

Ponadto pragniemy przypomnieć, że sprawy z zakresu dowodów osobistych można nadal załatwiać również w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera), w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku 8.00-19.00 oraz w każdą sobotę 9.00-13.00.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.
 3. Uszkodzony dowód osobisty w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego.

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się:

 • w formie pisemnej osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium RP lub placówce konsularnej RP
 • w formie dokumentu elektronicznego (podpisany kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) wniesionego do organu gminy, który wydał
 • w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, jeżeli utratę lub uszkodzenie zgłasza się w placówce konsularnej RP.

Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP – www.epuap.gov.pl >>>

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osobie, która dokonała osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w organie gminy lub placówce konsularnej RP wydaje się zaświadczenie.

Osobie, która dokonała zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego lub w polskiej placówce konsularnej w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie wydaje się na żądanie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące.

Opłaty:
Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Dodatkowe informacje:
Każda utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego wymaga niezwłocznego:

 • zgłoszenia o tym fakcie w organie dowolnej gminy,
 • zgłoszenia w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku osób przebywających za granicą,
 • wystąpienia o wydanie nowego dokumentu do dowolnego organu gminy na terytorium RP.

Dowody osobiste podlegają unieważnieniu z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

Nie można posługiwać się odnalezionym dowodem osobistym, wcześniej zgłoszonym jako utracony.

Osoba, która znalazła dowód innej osoby jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi dowolnej gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Może także przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organ gminy lub placówkę konsularną o utracie dowodu osobistego w celu jego unieważnienia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz. 391 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. poz. 212).

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Dowodów Osobistych
al.Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
telefon: +48 (42) 638-44-44 - Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
adres e-mail: dowody@uml.lodz.pl

Miejsce załatwienia sprawy:

 1. ul. Zachodnia 47
  91-065 Łódź
  II piętro, okienko 3, 4, 5

 2. al. Politechniki 32
  93-590 Łódź
  I piętro, pokój: 101

 3. ul. Krzemieniecka 2B
  94-030 Łódź
  parter, stanowiska 5-9

 4. ul. Piotrkowska 153
  90-440 Łódź
  parter, pokój: 001,

 5. al. Piłsudskiego 100
  92-326 Łódź
  parter, stanowiska 1-5

 6. ul. Piotrkowska 110
  90-440 Łódź
  parter, stanowisko nr 1 i 2.


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-12-31)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-08-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2796065
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO