Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według wydziałów)<<

Informacja o organizacjach pozarządowych
Sposób załatwienia sprawy:

Udzielane są informacje o organizacjach pozarządowych mających siedzibę na terenie Łodzi (stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach kościelnych, innych).
Wszystkie podmioty (organizacje, instytucje, osoby prywatne) zainteresowane uzyskaniem informacji adresowych o organizacjach pozarządowych, mających siedzibę na terenie Łodzi, mogą zgłaszać zapytania o dane teleadresowe. Możliwe jest uzyskanie informacji w dwóch trybach:
  1. Zainteresowany samodzielnie uzyskuje informacje na stronie internetowej UMŁ poprzez odesłanie do oficjalnej strony Krajowego Rejestru Sądowego,
  2. Zainteresowany zgłasza na piśmie lub drogą elektroniczną wniosek o udzielenie informacji teleadresowej nt. organizacji pozarządowej – po sprawdzeniu w bazie danych o organizacjach pozarządowych, zainteresowany uzyskuje na piśmie lub elektronicznie potrzebne informacje.
Wymagane dokumenty:

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Opłata skarbowa:

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Informacje o organizacjach pozarządowych mających siedzibę na terenie Łodzi udzielane są na podstawie danych, które zostały przekazane przez organizacje pozarządowe i Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Z tego powodu Urząd Miasta Łodzi nie ma wpływu na aktualność tych danych.

Od 1 stycznia 2007 r. działa elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego - Wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
  • art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210),
  • art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40).
Miejsce załatwienia sprawy:

Departament Obsługi i Administracji,
Wydział Spraw Obywatelskich,
Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami,
91-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5, pok. 205,
tel.: +48 (42) 638-46-01, +48 (42) 638-46-10, +48 (42) 638-46-41
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
pokój: 205
telefon: +48 (42) 638-46-01, +48 (42) 638-46-10, +48 (42) 638-46-41

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-08-24)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-02-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2812485
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO