Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według wydziałów)<<

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek złożony (najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów) w formie pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, okazany przy odbiorze zaświadczenia.

Wniosek jest udostępniony na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). W celu złożenia wniosku przez elektroniczną skrzynkę podawczą niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Szczegółowe informacje w sprawie założenia konta zostały opisane w procedurze „potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego”.

Wniosek >>>

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Złożenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze/spisie wyborców.

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe:

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje urząd gminy, który sporządził spis wyborców.

 1. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem:
  • osobiście albo
  • przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim,
  • w przypadku gdy upoważnienie dotyczy wyborcy – obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim jeżeli w upoważnieniu wskazano imię (imiona), nazwisko datę urodzenia oraz nr paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.
 2. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w referendum lokalnym zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się.
 3. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
 4. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
 5. Wyborce, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania, nie umieszcza się w spisie wyborców.
 6. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.
 7. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że wyborca zwrócił pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.
 8. Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania jeżeli złoży w tej sprawie wniosek konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15).
 2. Rozporządzenie MSW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015, poz. 5 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Ewidencji Ludności
ul. Zachodnia 47
91-065 Łódź
telefon: +48 (42) 638-44-44 - Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
adres e-mail: ewidencja@uml.lodz.pl

Sprawę prowadzi:

 1. ul. Zachodnia 47
  91-065 Łódź
  II piętro, pokój: 205, 206
  telefon: +48 (42) 638-50-37, +48 (42) 638-50-57

 2. al. Politechniki 32
  93-590 Łódź
  I piętro, pokój: 102,
  telefon: +48 (42) 638-56-15

 3. ul. Krzemieniecka 2B
  94-030 Łódź
  parter, stanowiska 3-4,
  telefon: +48 (42) 638-52-03, +48 (42) 638-52-18

 4. ul. Piotrkowska 153
  90-440 Łódź
  parter, pokój: 003,
  telefon: +48 (42) 638-57-91

 5. al. Piłsudskiego 100
  92-326 Łódź
  II piętro, pokój: 36,
  telefon: +48 (42) 638-54-36


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację opracował(a): Izabela Łopusiewicz (2012-12-31)
Informację wprowadził(a): Maciej Bieniek (2012-12-31)
Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Pająk (2017-07-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2812482
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO