Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Sposób załatwienia sprawy:
 1. Wniosek (CEIDG-1) o wpis do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
 2. Wniosek o wpis do CEIGD może być również sporządzony na formularzu zgodnym z formularzem, o którym mowa wyżej, a następnie:
  1. złożony w wybranym urzędzie gminy albo,
  2. wysłany listem poleconym na adres wybranego urzędu gminy.

  Jeśli wniosek o wpis do CEIDG jest składany w urzędzie gminy, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku.
  Jeśli wniosek o wpis do CEIDG jest wysyłany listem poleconym na adres urzędu gminy, winien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Organ gminy przekształca wniosek CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Opłaty:

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat (art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zmianami)).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zmianami).
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
pokój: 304, 305, 306, 312, 313, 314, 316, 317, 319
telefon: (42) 638-56-76, (42) 638-52-60, (42) 638-51-02, (42) 638-57-50, (42) 638-52-58, (42) 638-56-48, (42) 638-53-67, (42) 638-53-79, (42) 638-51-32, (42) 638-51-70, (42) 638-56-73, (42) 638-52-57, (42) 638-51-72, (42) 638-53-70
fax: +48 (42) 638-56-30,

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-04-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2996067
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO