Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź:

  1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź, Tel. +48 (42) 638-43-73.
  2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
  3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
    • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Wydziału Kultury.
  6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Miasta Łodzi należy dokonywać na konto:

GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Kultury
ul. Piotrkowska 102
90-926 Łódź

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2012-05-23)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2016-04-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3166518
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO