Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, rejestrację czasową pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu
Wniosek elektroniczny w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu lub o wyrejestrowanie pojazdu może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: https://www.esp.pwpw.pl

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Specyfikacja oprogramowania interfejsowego do obsługi składania wniosków elektronicznych o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu znajduje się na stronie internetowej producenta dokumentów komunikacyjnych PWPW: www.pwpw.pl/e_urzad.html

Najważniejsze informacje dotyczące składanego wniosku elektronicznego:

 1. Proces wypełniania wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika „Złóż nowy wniosek”. Cały proces jest stworzony na zasadzie przyjaznego użytkownikowi kreatora. Pierwszymi krokami w kreatorze są: wybranie urzędu, do którego ma zostać wysłany wniosek i rodzaju sprawy, której będzie dotyczył. W kolejnym kroku należy zweryfikować poprawność danych osobowych, które zostaną zawarte we wniosku. Po weryfikacji danych następuje kilkuetapowe podawanie danych i dodawanie załączników, które są specyficzne dla wybranego rodzaju sprawy. W ostatnim kroku jest możliwe wyświetlenie podglądu wniosku i załączników, do niego dołączonych oraz podpisanie wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePuap.
 2. Dla załączników do wniosków przesyłanych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca zalecane są poniższe parametry:
  • załącznik w formacie JPEG - rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.
  • załącznik w formacie PDF - rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu PDF
  • zalecane parametry w przypadku wysyłania skanów dokumentów to:
   • przestrzeń braw: greyscale lub RGB
   • rozdzielczość skanu w pikselach (szer. x wys.): max 2500 x 3500 pikseli
   • kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100
 3. Wniosek powinien być opatrzony:
  1. podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska lub nazwy właściciela pojazdu oraz jego adresu zamieszkania/siedziby, uwierzytelnionym zgodnie z ustawą o informatyzacji, albo
  2. bezpiecznym podpisem elektronicznym
   - określonym we wzorze wniosku jako podpis właściciela pojazdu.
   Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem. Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.
   Istnieje też możliwość złożenia podpisu za pomocą profilu zaufanego ePuap. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Usługa ta jest dostępna dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia swojej tożsamości.
 4. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.
 5. Przy opisach spraw realizowanych przez Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów z zakresu rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu i wyrejestrowania pojazdu znajdują się szczegółowe informacje odnośnie:
  • wymaganych dokumentów,
  • wysokości opłat,
  • numeru konta, na które należy dokonać wpłaty.
 6. W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.
 7. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U.2016.1038 j.t.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2007 r., Nr 137 poz. 968 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2013, poz. 617);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (t.j. Dz. u. 2003 Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. 2006 Nr 59, poz. 421);
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30, poz. 151 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2012, poz. 1282 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.).
  Dokumenty do pobrania:
  Szczegółowych informacji udziela:

  Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

  Uwaga, to jest strona archiwalna.
  Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

  Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
  ul. Smugowa 26a i 30/32
  91-433 Łódź
  Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
  telefon: +48 (42) 638-44-44

  Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
  Informację opracował(a): Mariusz Mieszek (2013-07-04)
  Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2013-07-04)
  Informację zmodyfikował(a): Martyna Hanuszkiewicz (2016-07-28)
  Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3219934
  Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO