Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentów dotyczących rejestracji, wydanie uwierzytelnionej kserokopii zatrzymanego przez policję dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wnioski mieszkańców w sprawach z zakresu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów rozpatrywane są w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Smugowa 26a i 30/32 w dniu przybycia do Wydziału, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.
 2. Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „B” lub „U” w przypadku umówionej wizyty – dotyczy wydania uwierzytelnionej kserokopii zatrzymanego przez policję dowodu rejestracyjnego). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej – http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.
 3. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
  • zgłoszenie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,
  • zgodność numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu,
  • potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia.
  W przypadku niedotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
 4. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.
Podanie o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dokumentów dotyczących rejestracji pojazdu wnioskodawca składa w pok. B5 (sekretariat) I p. lub na wydzielonym danego dnia stanowisku bieżącej obsługi.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub wniosek o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów dotyczących rejestracji pojazdu,
 • w przypadku zmiany właściciela pojazdu oryginały dokumentów dotyczących przeniesienia prawa własności do wglądu,
 • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu,
 • dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych),
 • pisemne pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do załatwienia sprawy.

Termin załatwienia sprawy:

W dniu złożenia wniosku (uwierzytelnione kserokopie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych), w terminie do 7 (uwierzytelnione kserokopie dokumentów) lub do 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Opłaty:

 • skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł,
 • skarbowa od każdej rozpoczętej uwierzytelnionej strony dokumentu – 5 zł.

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
- ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128.j.t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.).

Informacje dodatkowe:

W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2013-09-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3219927
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO