Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów
INFORMACJA

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące sprawy są przyjmowane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Departamentu Obsługi i Administracji UMŁ w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00 – 16.00, we wtorki 9.00 – 17.00.

Sprawa załatwiana jest po uprzednim złożeniu podania w sekretariacie wydziału pok. B.5 I piętro lub na wydzielonym danego dnia stanowiska bezpośredniej obsługi.

Właściciel pojazdu winien przedłożyć:

 1. podanie o wydanie zaświadczenia
 2. w przypadku zmiany właściciela pojazdu oryginały dokumentów dotyczących przeniesienia prawa własności do wglądu
 3. dowód osobisty /dotyczy osób fizycznych/ lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON /dotyczy osób prawnych/
 4. oświadczenie składane przez właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (art.233 kk) w przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu – jeżeli pojazd jest zarejestrowany na współwłasność wniosek oraz oświadczenie może złożyć jeden ze współwłaścicieli
  Uwaga
  - W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty
 5. opłaty:
  • 17,00 zł (opłata skarbowa) pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
  • 17,00 zł (opłata skarbowa) od czynności wydania zaświadczenia.

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
- ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 j.t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2016.1038 j.t.),
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 j.t.),

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2013-04-29)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2013-04-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3218731
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO