Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Informacja UMŁ<<

Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno–Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców / Oddział Call Center

 1. Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
  Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
  tel.: +48 (42) 272-63-41
  godziny pracy:
  poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 19.00;
  sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00


 2. Telefoniczna informacja UMŁ
  tel.: +48 (42) 638-44-44
  godziny pracy:
  poniedziałek – piątek od godz. 8:00-17:00;
  sobota 9:00-13:00


 3. Informacja UMŁ:

 4. Łódź, ul. Piotrkowska 104
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


 5. Łódź, ul. Zachodnia 47
  tel.: +48 (42) 638-50-04
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


 6. Łódź, al. Politechniki 32
  tel.: +48 (42) 638-58-24
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


 7. Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
  tel.: +48 (42) 638-52-64
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


 8. Łódź, ul. Piotrkowska 153
  tel.: +48 (42) 638-57-08
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


 9. Łódź, al. Piłsudskiego 100
  tel.: +48 (42) 638-54-25
  godziny pracy:
  w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00;
  we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;


Wykaz spraw załatwianych przez pracowników Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami; (www.lckm.uml.lodz.pl):

 1. Udzielanie informacji z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.


 2. Przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów i udzielanie informacji w sprawach:
  1. dowodu osobistego
  2. wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  3. wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP
  4. zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy
  5. zameldowania obywatela RP na pobyt stały
  6. zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy
  7. zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatela UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  8. zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały

 3. Przyjmowanie korespondencji adresowanej do komórek organizacyjnych UMŁ m.in:
  1. pism i wniosków
  2. deklaracji DO (deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)
  3. wniosków o wydanie odpisów z akt urzędu stanu cywilnego
  4. wniosków o wymianę prawa jazdy
  5. wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

 4. Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego


 5. Przyjmowanie wniosków o wydanie identyfikatorów oraz wydawanie identyfikatorów typu „M”, „S”, „T”, upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza /al. Piłsudskiego


 6. Przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Miejskiej Karty Seniora


 7. Aktywacja usługi mDokumenty (pilotaż)


Wykaz spraw załatwianych przez pracowników Informacji UMŁ:
 1. Udzielanie informacji z zakresu działania Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.


 2. Z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich,
  1. Udzielanie informacji i wydawanie druków w sprawach:
   1. wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
   2. wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP
   3. zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy
   4. zameldowania obywatela RP na pobyt stały
   5. zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
   6. zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały
   7. zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
   8. złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego

 3. Z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego
  1. Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

 4. Z zakresu działania Wydziału Finansowego
  1. Przyjmowanie deklaracji DO (Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)

 5. Z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej
  1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (np. „dzikie” wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady),
  2. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi (np. przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów),
  3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu firm odbierających odpady komunalne,
  4. Zbiórka zużytych baterii.

 6. Z zakresu działania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  1. Udzielanie informacji o zakładach opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie miasta oraz sposobie składania skarg i wniosków dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  2. Udzielanie informacji o Łódzkiej Karcie Dużej Rodziny i Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny,
  3. Udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Miejskiej Karty Seniora,
  4. Wydawanie Pudełek życia.

 7. Z zakresu działania Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
  1. Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych.

 8. Z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  1. Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  2. Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną

Informację opracował(a): Joanna Bajerska (2014-06-26)


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-08-01)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 426988
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO