Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Podatek od środków transportowych

Od 1 stycznia 2008 roku nie podlegają obowiązkowi podatkowemu samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
 • autobusy.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku są:

 • właściciel / współwłaściciel/ środka transportowego
 • jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca ,w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu z ruchu tego pojazdu.

Stawki podatku

Stawki podatku określono uchwałą Nr XXXVII/963/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5115).

W uchwale przy ustalaniu stawek przyjęto, że pojazd spełnia normy czystości spalin tylko wtedy gdy posiada certyfikat EURO nie niższy niż EURO 2.

Terminy płatności

Podatnicy są zobowiązani do składania w terminie do dnia 15 lutego każdego roku deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami.

Podatek wpłaca się w dwóch ratach, w terminach: do 15 lutego i 15 września każdego roku.

Wpłat należy dokonywać bez wezwania na rachunek bankowy Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ: GETIN NOBLE BANK SA W ŁODZI, Nr konta 56 1560 0013 2027 0459 0710 0001.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr XXXVII/963/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5115),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 2245)
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2025)
 6. Uchwała Nr LIX/1253/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2933)

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Finansowy

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje snajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Dochodów Podatkowych
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
pokój: 133, 135
Wymiar podatku pok. 135, tel.: +48 (42) 638-45-35/66/
Księgowość podatkowa pok. 133, tel.: +48 (42) 638-45-33
Numer rachunku bankowego: 56 1560 0013 2027 0459 0710 0001

Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Finansowy
Informację opracował(a): Marzena Welfel (2013-08-21)
Informację wprowadził(a): Maciej Bieniek (2013-08-21)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2379150
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO