Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według kategorii)<<

Wydawanie dokumentów do celów emerytalno-rentowych
 • Informacje o sprawie

  Osoby pragnące uzyskać dostęp do dokumentacji archiwalnej zlikwidowanych przedsiębiorstw winny zgłosić się osobiście bądź w formie pisemnej do Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Łodzi.
  Na podstawie przechowywanych akt pracownicy archiwum sporządzają urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów osobowych i płacowych.
  Archiwum natomiast nie ma uprawnień do wystawiania nowych świadectw pracy, wyliczania i wystawiania zarobków na druku ZUS Rp-7. (Dz.U. Nr 10 poz.49 1983 r.)

  Osoby pragnące uzyskać świadectwo pracy z:

  • byłego Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew
  • byłego Urzędu Dzielnicowego Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew
  powinny zgłosić się do Oddziału Spraw Osobowych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta Łódź ul. Piotrkowska 104 pok. Nr 145 lub 156.

  Osoby pragnące uzyskać zaświadczenie o wysokości zarobków z:

  • byłego Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew
  • byłego Urzędu Dzielnicowego Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew
  powinny zgłosić się do Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Łódź ul. Zachodnia 47

 • Wykaz zakładów zlikwidowanych, których dokumentacja znajduje się w Archiwum Zakładowym UMŁ

  Znajdująca się w archiwum dokumentacja odnosi się do tych przedsiębiorstw państwowych, zakładów i jednostek organizacyjnych dla których Zarząd Miasta sprawował obsługę funkcji organu założycielskiego oraz nadzorującego

  W celu ułatwienia Państwu ustalenia miejsca przechowywania dokumentów zlikwidowanych zakładów pracy podajemy adres strony internetowej, na której znaleźć można bazę danych o dokumentacji pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą
  http://ewidencja.archiwa.gov.pl/miejsca.php

 • Sposób załatwienia sprawy

  Zgłaszać się można osobiście do Archiwum Zakładowego UMŁ mieszczącego się przy ul. Urzędniczej 45 I piętro, pokój 116 gdzie należy wypełnić wniosek Pracownicy archiwum wyznaczą termin odbioru dokumentów.

  Uwagę należy zwrócić na dokładne wypełnienie wszystkich pól, w szczególności wypisania wszystkich nazwisk, daty urodzenia, imienia ojca oraz nazwiska ajenta jeśli umowa o pracę była podpisana z nim.

  Można się zwracać do nas również listownie podając swoje dane osobowe: imię i nazwisko (nazwisko panieńskie lub inne używane nazwiska ) datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, nazwę zakładu pracy, stanowisko i okres zatrudnienia, serię i nr dowodu osobistego oraz cel wydania dokumentów na adres:

  Urząd Miasta Łodzi
  Departament Obsługi i Administracji
  Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
  Archiwum Zakładowe
  ul. Urzędnicza 45
  91-304 Łódź

  Uwierzytelnione kserokopie dokumentów zostaną przesłane na wskazany przez wnioskodawcę adres listem poleconym.

 • Termin rozpatrzenia sprawy

  Do 14 dni od wpłynięcia wniosku. W przypadku wykonywania kserokopii list płac - termin może zostać przesunięty do 30 dni.

  Odbiór dokumentów :

  • osobiście za okazaniem dowodu osobistego w punkcie obsługi interesantów (Łódź ul. Urzędnicza 45, I piętro, pok. 116);
  • listem poleconym na adres zamieszkania wnioskodawcy (wymagane jest podanie kodu pocztowego);
  • przez pełnomocnika (ze względu na ochronę danych osobowych wydaje się dokumenty wyłącznie za okazaniem upoważnienia załącznik nr 3).

  Za rozpatrywanie wniosków i wydawanie kserokopii dokumentów Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Łodzi nie pobiera opłat.

 • Podstawa prawna załatwianych spraw

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 poz. 566),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),
  • Ustawa z dnia 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 748),
  • Zarządzenie nr 1473/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi,
  • Zarządzenie Nr 1621/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w zakresie udostępniania dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst. jedn. Dz.U. z 2015, poz. 783).
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Archiwum Zakładowe
ul. Urzędnicza 45
91-304 Łódź
telefon: +48 (42) 654-53-56, +48 (42) 638-58-71, +48 (42) 272-63-72, +48 (42) 272-63-70, +48 (42) 638-59-85
fax: +48 (42) 654-53-40
email: archiwum@uml.lodz.pl

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Informację opracował(a): Anna Grabowiecka (2013-03-18)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2013-03-18)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-08-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2163908
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO