Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według kategorii)<<

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
Sposób załatwienia sprawy:

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:
 1. odpisy zupełne, wielojęzyczne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego;
 2. zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie odpisu,
 • dowód osobisty,
 • udokumentowane pokrewieństwo lub powinowactwo, lub przedstawienie interesu prawnego do pobrania odpisu
Opłata skarbowa:

 • odpis skrócony 22 zł
 • odpis zupełny 33 zł
 • odpis zupełny sprzed 01.01.1946 r. 39 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony 22 zł

Konto bankowe dla Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi:

UMŁ Wydział Finansowy
Getin Noble Bank SA – 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Termin załatwienia sprawy:

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa w niniejszej ustawie, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa w niniejszej ustawie, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Inne informacje:

W archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi znajdują się akta stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie Łodzi w ciągu ostatnich 100 lat, oraz akta stanu cywilnego odtworzone w postępowaniu sądowym w okresie od dnia 28 października 1947 do 30 kwietnia 1952 roku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 225),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628)

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Miasta Łodzi
Urząd Stanu Cywilnego
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
Archiwum:
telefon: +48 (42) 638-44-44

Akta urodzeń:
Al. Piłsudskiego 100
telefon: +48 (42) 638-44-44;
ul. Zgierska 71
telefon: +48 (42) 638-44-44;
ul. Pabianicka 2
telefon: +48 (42) 638-44-44

Akta małżeństw:
Al. Piłsudskiego 100
telefon: +48 (42) 638-44-44;
ul. Zgierska 71
telefon: +48 (42) 638-44-44;
ul. Pabianicka 2
telefon: +48 (42) 638-44-44

Akta zgonów:
Al. Piłsudskiego 100
telefon: +48 (42) 638-44-44;
ul. Zgierska 71
telefon: +48 (42) 638-44-44;
ul. Pabianicka 2
telefon: +48 (42) 638-44-44

Wnioski o wydanie odpisów akt stanu cywilnego z archiwum USC można składać również w Informacji.

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Urząd Stanu Cywilnego
Informację opracował(a): Agnieszka Reliszka-Prasal (2012-06-28)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-06-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2177652
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO