Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Rejestracja dzienników budowy

Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu obiektu budowlanego,
  2. dziennik budowy w formacie A-4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed zdekompletowaniem, z zamieszczonym na pierwszej stronie imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmy) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski z podaniem ich specjalności i numerów uprawnień budowlanych, potwierdzonym przez te osoby podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków,
  3. kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  4. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),
  2. art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe:

Inwestor o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych jest obowiązany zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego przed ich rozpoczęciem, dołączając:

  • zarejestrowany dziennik budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową wraz z uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
  • informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42. ust. 2 pkt 2, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Architektoniczno-Budowlany I
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

sekretariat pokój 037
telefon: +48 (42) 638-43-51
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-53-01; +48 (42) 638-47-49

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Architektoniczno-Budowlany II
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

sekretariat pokój 037
telefon: +48 (42) 638-43-51
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-53-01; +48 (42) 638-47-49

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Architektoniczno-Budowlany III
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

sekretariat pokój 037
telefon: +48 (42) 638-43-51
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-53-01; +48 (42) 638-47-49

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Infrastruktury
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

sekretariat pokój 308
telefon: +48 (42) 638-54-40
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-53-01; +48 (42) 638-47-49

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-07-12)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Kraśniewska (2016-01-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2593148
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO