Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Ustalenie wysokości odszkodowania za usunięcie drzew i krzewów na których zezwolenie uzyskał właściciel urządzenia, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Dokumenty:

Wniosek właściciela nieruchomości.

Opłaty:

Brak opłat.
Opłatę skarbową należy wnieść jedynie w przypadku, gdy z wnioskiem o ustalenie odszkodowania za usuniecie drzew i krzewów na których zezwolenie uzyskał właściciel urządzenia przesyłowego zwraca się pełnomocnik strony.
Wpłatę w wysokości 17 zł, z tytułu opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w sprawie zaopiniowania lokalizacji obiektów i inwestycji pod kątem ochrony zieleni miejskiej, należy dokonać na numer konta: GETIN NOBLE BANK S.A. w ŁODZI 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź), wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi,
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 44, 53, 54, 55, 56
tel. +48 (42) 638-47-02, +48 (42) 638-47-75; +48 (42) 638-47-06, +48 (42) 638-47-07, +48 (42) 638-47-20, +48 (42) 272-63-35
godziny urzędowania: pn., śr., czw., pt., 8.00 - 16.00, wt. 9.00 - 17.00

Inne informacje:

Z wnioskiem o udzielenie odszkodowania może zwrócić się właściciel nieruchomości lub jej wieczysty użytkownik (w przypadku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego) w sytuacji gdy strony postępowania tj. właściciel urządzenia oraz właściciel nieruchomości, nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzew lub krzewów na które właściciel urządzenia uzyskał zezwolenie organu gminy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, 2249, 2260 z 2017 r. poz. 60, 132 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820).

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 44, 53, 54, 55, 56
telefon: +48 (42) 638-47-02, +48 (42) 638-47-75; +48 (42) 638-47-06, +48 (42) 638-47-07, +48 (42) 638-47-20, +48 (42) 272-63-35

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Piotr Bugajak (2014-05-15)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-06-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2593151
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO