Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Dokumenty:

  1. Wniosek koncesyjny opracowany zgodnie z art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późniejszymi zmianami) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, wyszczególnionymi w ww. przepisach Prawa geologicznego i górniczego,
  2. pełnomocnictwo, gdy podmiot działa przez pełnomocnika.

Uwaga:

Dokumenty wymienione w punkcie nr 1 składa się w czterech egzemplarzach.

Opłaty:

Za wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża pobiera się opłatę w wysokości 616 zł. Gdy strona działa przez pełnomocnika, pobiera się dodatkową opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.
Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miasta Łodzi nr: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od momentu wpływu kompletu uzgodnień z organami administracji geologicznej, górniczej i samorządowej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi,
92-326 Łódź , Al. Piłsudskiego 100;
pokój nr 64, tel. +48 (42) 638-47-03;
sekretariat – pokój nr 42, telefon: +48 (42) 638-47-11, fax: +48 (42) 638-47-47
godziny urzędowania: pn. – pt. 8.00 – 16.00, wt. 9.00 - 17.00

Inne informacje:

W przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych i formalnych w przedłożonych dokumentach, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami),
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami),
  3. ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późniejszymi zmianami)
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Ochrony Wód, Powierzchni Ziemi i Geologii
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 64
telefon: +48 (42) 638-47-03

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Piotr Bugajak (2014-05-15)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2014-05-15)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2016-04-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2593136
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO