Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Informacje dotyczące wykonywania cięć technicznych i sanitarno – pielęgnacyjnych drzew i krzewów

Władający terenem nieruchomości nie ma obowiązku uzyskiwania zgody organu gminy na przycięcia drzew i krzewów. Zgodnie z art. 87a ust. 2 prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie drzewa, chyba że mają na celu:

  1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
  2. utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa;
  3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.”
Zabieg o którym mowa w pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Cięcia w koronie drzewa, które przekraczają 30% korony, podlegają administracyjnej karze pieniężnej za uszkodzenie drzewa w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa. Usunięcie powyżej 50% korony drzewa uznawane jest za jego zniszczenie i podlega karze w wysokości podwójnej opłaty za usunięcie drzewa (art. 88 ust. 1 pkt 3 i art. 89 ust 1 ustawy o ochronie przyrody).

Brak obowiązku uzyskania przez władającego nieruchomością zgody organu gminy na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew nie zwalnia osób lub podmiotów upoważnionych do wykonania prac od przestrzegania zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności zakazu niszczenia gniazd i schronień dziko występujących zwierząt objętych ochroną prawną. Na podstawie § 6 ust.1 pkt 8 i § 8 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348), w związku z § 9 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia, zakaz ten nie dotyczy okresu od dnia 16 października do końca lutego: w przypadku usuwania gniazd z budek dla ptaków i ssaków oraz w przypadku sytuacji, gdy usunięcie gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni wymagane jest ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 44, 53, 54, 55, 56
telefon: +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-47-02, +48 (42) 638-47-06, +48 (42) 638-47-07, +48 (42) 638-47-75, +48 (42) 638-47-20, +48 (42) 272-63-35

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Piotr Bugajak (2016-04-21)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2016-04-21)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2016-04-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2593143
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO