Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Opiniowanie lokalizacji obiektów i inwestycji pod kątem ochrony zieleni

Sposób załatwiania sprawy:

Wydanie opinii pod kątem kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią.

Wymagane dokumenty:

  • plan zagospodarowania opiniowanej nieruchomości,
  • inwentaryzację drzewostanu kolidującego z inwestycją + podkład geodezyjny.

Opłaty:

Opłatę skarbową należy wnieść jedynie w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie opinii lokalizacji obiektów i inwestycji pod kątem ochrony zieleni zwraca się pełnomocnik strony. Wpłatę w wysokości 17 zł, z tytułu opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w sprawie zaopiniowania lokalizacji obiektów i inwestycji pod kątem ochrony zieleni miejskiej, należy dokonać na numer konta: GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi,
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Al. Piłsudskiego 100
pokój: 44, 53, 54, 55, 56
tel. +48 (42) 638-47-02, +48 (42) 638-47-75; +48 (42) 638-47-06, +48 (42) 638-47-07, +48 (42) 638-47-20, +48 (42) 272-63-35
godziny urzędowania: pn., śr., czw., pt., 8.00 - 16.00, wt. 9.00 - 17.00

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898);
  • Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Łodzi, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21.03.2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi z późniejszymi zmianami;
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60 i 132 z późniejszymi zmianami).
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 44, 53, 54, 55, 56
telefon: +48 (42) 638-47-02, +48 (42) 638-47-75, +48 (42) 638-47-06, +48 (42) 638-47-07, +48 (42) 638-47-20, +48 (42) 272-63-35

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Piotr Bugajak (2014-05-15)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2014-05-15)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-06-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2593168
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO