Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wymierzanie kary pieniężnej za niszczenie zieleni, usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Sposób załatwiania sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:

  • naliczenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie zieleni lub wycięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  • umorzenie postępowania.

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od złożoności sprawy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, 2249, 2260 z 2017 r. poz. 60, 132 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień, albo drzew lub krzewów (Dz.U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2229)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306)

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź), za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi,
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pokój 53, 54, 55, 56
tel. +48 (42) 638-47-75; +48 (42) 638-47-06, +48 (42) 638-47-07, +48 (42) 638-47-20
godziny urzędowania: pn., śr., czw., pt., 8.00 - 16.00, wt. 9.00 - 17.00

Informacje dodatkowe:

Postępowanie toczy się z urzędu lub na wniosek. W przypadku wniosku należy w miarę szczegółowo określić datę, miejsce zdarzenia i zaobserwowane fakty, co przyspieszy podjęcie decyzji w sprawie. Do zgłoszenia można także dołączyć fotografie, które będą stanowić materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 53, 54, 55, 56
telefon: +48 (42) 638-47-75; +48 (42) 638-47-06, +48 (42) 638-47-07, +48 (42) 638-47-20
godziny urzędowania: pn., śr., czw., pt., 8.00 - 16.00, wt. 9.00 - 17.00

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Piotr Bugajak (2014-05-15)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2014-05-15)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-06-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2593132
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO