Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie i hodowanie chartów oraz ich mieszańców

Sposób załatwiania sprawy:

Sprawę kończy wydanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. W przypadku braku wymaganych załączników lub ich niekompletności wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. Nie usunięcie braków powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o wydanie zezwolenia na utrzymywanie lub hodowanie chartów oraz ich mieszańców
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

Wraz z podaniem wnosi się opłatę skarbową w wysokości 82 zł.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy nr: 08-1560-0013-2025-0305-5133-0016

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź), złożone za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

Inne informacje:

Zezwolenie wydaje starosta, prezydent właściwy z uwagi na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psów.
Zezwolenie wygasa w przypadku zmiany ww. miejsca.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)
  2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 z późniejszymi zmianami)
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. 135, poz. 909)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami)

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 2
telefon: +48 (42) 638-47-14, +48 (42) 638-47-05, +48 (42) 638-53, +48 (42) 638-56-88,
e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek i piątek 8.00–16.00; wtorek 9.00–17.00

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-07-31)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2016-06-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2593130
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO