Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Budżet na rok 2007<<Uchwała Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok.

Załącznik Nr 1
Dochody według źródeł powstawania;

Załącznik Nr 2
Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;

Załącznik Nr 3
Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania zlecone i z porozumień;

Załącznik Nr 4
Wydatki w układzie działów - zadania ogółem;

Załącznik Nr 5
Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;

Załącznik Nr 6
Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem;

Załącznik Nr 7
Wydatki majątkowe w układzie działów i rozdziałów - zadania własne;

Załącznik Nr 8
Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich;

Załącznik Nr 9
Plan nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku. Zadania wieloletnie i jednoroczne;

Załącznik Nr 10
Plan nakładów majątkowych w 2007 roku. Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI);

Załącznik Nr 11
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych;

Załącznik Nr 12
Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych;

Załącznik Nr 13
Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2007 rok;

Załącznik Nr 14
Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2007 rok - dział 750 oraz dział 900;

Załącznik Nr 15
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

Załącznik Nr 16
Przychody i rozchody w 2007 roku;

Załącznik Nr 17
Rezerwy - celowa i ogólna;

Załącznik Nr 18
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok;

Załącznik Nr 19
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok;

Załącznik Nr 20
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok;

Załącznik Nr 21
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami;

Załącznik Nr 22
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku;

Załącznik Nr 23
Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2007 r. i lata następne;

Załącznik Nr 24
Informacja opisowa - DOCHODY;

Załącznik Nr 25
Informacja opisowa - WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE;

Załącznik Nr 26
Informacja opisowa - WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE;

Załącznik Nr 27
Zestawienie zadań zleconych;

Załącznik Nr 28
Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE;

Załącznik Nr 29
Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ;

Układ graficzny
Układ graficzny.

Źródło: Wydział Budżetu UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2008-01-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4537
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO