Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Ogłoszenia z 2010 r.<<

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Data publikacjiNazwa stanowiskaWyniki naboru
2010-12-31

Referent ds. szkoły w Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi

2010-12-31

Referent ds. płac w Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi

2010-12-23

Kierownik gospodarczy w Publicznym Gimnazjum nr 19 w Łodzi

2010-12-22

Specjalista ds. kosztorysowania w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych w Łodzi

 
2010-12-20

Specjalista ds. koordynowania projektów oraz pozyskiwania środków w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi

2010-12-09

Inspektor w Oddziale Księgowości, Kosztów i Wydatków w Wydziale Księgowości UMŁ

2010-12-09

Podinspektor lub inspektor w Oddziale Księgowości Finansowej w Wydziale Księgowości UMŁ

2010-12-08

Kierownik działu technicznego w Halach Targowych w Łodzi

2010-12-07

Inspektor w Oddziale ds. Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2010-12-07

Inspektor w Oddziale ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2010-12-06

Podinspektor w Oddziale ds. BIP w Biurze ds. Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMŁ

2010-12-06

Referent w Domu Dziecka nr 1 w Łodzi

2010-12-03

Starszy referent w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi

2010-12-02

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 203 w Łodzi

 
2010-12-01

Specjalista w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi

2010-11-29

Audytor wewnętrzny w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

2010-11-26

Inspektor w Oddziale Kontroli Wewnętrznej w Biurze Kontroli i Skarg UMŁ

2010-11-26

Podinspektor w Oddziale Szkolnictwa Niepublicznego i Środków Strukturalnych w Wydziale Edukacji UMŁ

2010-11-26

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 43 w Łodzi

2010-11-25

Specjalista ds. obsługi projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2010-11-25

Samodzielny referent w VI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2010-11-25

Podinspektor lub inspektor w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ

2010-11-23

Podinspektor lub inspektor w Oddziale Koordynacji i Nadzoru w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2010-11-22

Podinspektor w Oddziale Promocji Miasta w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ

2010-11-22

Kierownik Oddziału Ochrony Zabytków w Biurze Architekta Miasta UMŁ

2010-11-22

Specjalista ds. technologii informatycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2010-11-22

Główny księgowy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi

2010-11-17

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 5 w Łodzi

2010-11-16

Podinspektor lub inspektor w Oddziale Projektów Własnych w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ

2010-11-16

Podinspektor w Oddziale Projektów Własnych w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ

2010-11-12

Podinspektor w Oddziale Technicznym w Wydziale ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej UMŁ

2010-11-10

Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 126 w Łodzi

2010-11-10

Z-ca Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Łodzi

 
2010-11-10

Księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Narutowicza 114

2010-11-10

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 151 w Łodzi

 
2010-11-10

Podinspektorzy lub inspektorzy w Oddziale Inwestycyjno-Remontowym w Wydziale Edukacji UMŁ

2010-11-05

Inspektor w Oddziale ds. Planowania i Sprawozdawczości w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2010-11-05

Podinspektor w Oddziale ds. Realizacji Projektów Europejskich w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ

2010-11-05

Inspektor w Oddziale ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2010-11-04

Inspektor ds. BHP w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi

 
2010-11-04

Inspektor ds. BHP w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi

 
2010-11-03

Radca prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

2010-11-02

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 40 w Łodzi

2010-11-02

Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 203 w Łodzi

2010-10-28

Inspektor w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ

2010-10-28

Podinspektor w Referacie Budynków i Lokali w Delegaturze Łódź-Śródmieście UMŁ

2010-10-28

Podinspektor w Referacie Komunalnym w Delegaturze Łódź-Widzew UMŁ

2010-10-28

Podinspektor w Zespole ds. Filmu w Wydziale Kultury UMŁ

2010-10-28

Podinspektor w Oddziale ds. Egzekucji Należności Miasta w Wydziale Finansowym UMŁ

2010-10-28

Podinspektor/inspektor w Oddziale Koordynacji w Wydziale Edukacji UMŁ

2010-10-28

Podinspektor w Zespole ds. Organizacyjno-Ekonomicznych w Biurze Prawnym UMŁ

2010-10-26

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi

 
2010-10-20

Specjalista ds. obsługi projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji” w Łodzi

2010-10-19

Podinspektor w Oddziale Spraw Osobowych w Wydziale Organizacyjnym UMŁ

2010-10-15

Inspektor w Oddziale ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2010-10-14

Inspektor w Referacie Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Delegaturze Łódź-Widzew UMŁ

2010-10-13

Administrator w Domu Dziecka nr 4 w Łodzi

2010-10-08

Kierownik Oddziału Ochrony Zabytków – Miejski Konserwator Zabytków w Biurze Architekta Miasta UMŁ

2010-10-01

Podinspektor w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta w Wydziale Organizacyjnym UMŁ

2010-09-30

Podinspektorzy w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2010-09-30

Podinspektor w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2010-09-29

Kierownik Oddziału Administracyjno-Hotelowego w Wydziale Obsługi Administracyjnej UMŁ

2010-09-29

Specjalista ds. edukacji filmowej w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi

2010-09-24

Referent/podinspektor/inspektor ds. sekretariatu w Halach Targowych w Łodzi

2010-09-24

Referent/podinspektor/inspektor ds. organizacyjnych w Halach Targowych w Łodzi

2010-09-23

Podinspektor w Referacie Finansowym w Delegaturze Łódź-Górna UMŁ

2010-09-23

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 24 w Łodzi

2010-09-23

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi

2010-09-23

Specjalista ds. koordynowania projektów oraz pozyskiwania środków w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi

2010-09-23

Dyrektor w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi

2010-09-21

Główny specjalista w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ

2010-09-21

Główny specjalista w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ

2010-09-21

Inspektor w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ

2010-09-20

Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Rejestracji w Delegaturze Łódź-Polesie UMŁ

2010-09-17

Podinspektor/inspektor w Zespole ds. Projektów Własnych w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ

2010-09-17

Podinspektor w Zespole ds. Finansowania i Rozliczania Projektów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ

2010-09-17

Inspektor w Oddziale Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Wydziale Edukacji UMŁ

2010-09-17

Referent w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ

2010-09-17

Podinspektor w Zespole ds. Doradztwa Zawodowego w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ

2010-09-17

Główny specjalista w Zespole ds. Polityki Rynku Pracy w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ

2010-09-17

Referent w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ

2010-09-16

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi

 
2010-09-15

Główny Księgowy w Szkole Podstawowej nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi

2010-09-15

Podinspektor w Oddziale ds. Egzekucji Należności Miasta w Wydziale Finansowym UMŁ

2010-09-13

Podinspektor w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2010-09-10

Inspektor w Referacie Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Delegaturze Łódź-Widzew UMŁ

2010-09-08

Samodzielny Referent w Przedszkolu Miejskim Nr 115 w Łodzi

2010-09-06

Samodzielny Referent w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi

 
2010-09-03

Kierownik Oddziału Ochrony Zabytków – Miejski Konserwator Zabytków w Biurze Architekta Miasta UMŁ

2010-09-03

Inspektor w Oddziale ds. Zarządzania w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ

2010-09-03

Inspektorzy w Oddziale Budownictwa w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ

2010-09-01

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

 
2010-09-01

Inspektor do spraw BHP w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 6 w Łodzi

2010-08-30

Podinspektorzy w Ośrodku Szkoleniowym w Wydziale Organizacyjnym UMŁ

2010-08-30

Główny specjalista w Referacie Ogólnym w Delegaturze Łódź-Górna UMŁ

2010-08-25

Inspektor w Oddziale ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2010-08-25

Podinspektor w Oddziale Aktualizacji Opłat i Rozliczeń w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2010-08-25

Podinspektor w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2010-08-25

Podinspektor w Oddziale Logistyki w Wydziale ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej UMŁ

2010-08-25

Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi

 
2010-08-25

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi

2010-08-19

Dyrektor Wydziału ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej UMŁ

2010-08-18

Samodzielny referent w Publicznym Gimnazjum nr 19 w Łodzi

2010-08-17

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi

2010-08-10

Audytor wewnętrzny w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

2010-08-10

Młodszy referent w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ

2010-08-10

Dyrektor Śródmiejskiego Forum Kultury w Łodzi

2010-08-06

Podinspektor/inspektor w Oddziale Obsługi Finansowej, Nadzoru nad Jednostkami i Inwestycji w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ

2010-08-05

Podinspektor w Oddziale Aktualizacji Opłat i Rozliczeń w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2010-08-05

Podinspektor w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2010-08-03

Dyrektor Teatru Nowego w Łodzi

2010-07-30

Inspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2010-07-30

Podinspektor w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ

2010-07-28

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 24 w Łodzi

2010-07-27

Podinspektor w Oddziale ds. Współpracy i Wymiany Kulturalnej w Wydziale Kultury UMŁ

2010-07-27

Podinspektor w Referacie Finansowym w Delegaturze Łódź-Górna UMŁ

2010-07-27

Podinspektor/inspektor w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ

2010-07-19

Podinspektor w Referacie Finansowym w Delegaturze Łódź-Polesie UMŁ

2010-07-19

Młodszy referent w Zespole Obsługi Piotrkowskiej w Delegaturze Łódź-Śródmieście UMŁ

2010-07-19

Podinspektor w Zespole ds. Filmu w Wydziale Kultury UMŁ

2010-07-16

Komendant Straży Miejskiej w Łodzi

2010-07-15

Inspektor w Oddziale ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2010-07-15

Inspektor w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ

2010-07-15

Inspektor w Oddziale ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2010-07-14

Główny księgowy w XII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

 
2010-07-12

Referent administracyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

2010-07-12

Księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

2010-07-07

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 42 w Łodzi

 
2010-07-06

Podinspektor/inspektor w Oddziale Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2010-07-05

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 24 w Łodzi

2010-07-02

Główny specjalista w komórce: Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta w Biurze Informacji i Komunikacji Społecznej UMŁ

2010-07-02

Podinspektor w Oddziale ds. Organizacji Centrum Kontaktu z Mieszkańcami i Systemu Zarządzania Jakością w Wydziale Organizacyjnym UMŁ

2010-06-22

Referent w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

2010-06-17

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi

 
2010-06-16

Podinspektor w Zespole ds. Filmu w Wydziale Kultury UMŁ

2010-06-16

Specjalista merytoryczny ds. informacji i promocji w Pałacu Młodzieży im. J.Tuwima w Łodzi

2010-06-11

Kierownik w Referacie Komunalnym w Delegaturze Łódź-Górna UMŁ

2010-06-11

Podinspektor w Samodzielnych Stanowiskach ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ

2010-06-11

Podinspektor w Zespole ds. Polityki Rynku Pracy w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ

2010-06-11

Podinspektor w Zespole ds. Doradztwa Zawodowego w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ

2010-06-10

Inspektor w Oddziale ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

2010-06-10

Podinspektor w Oddziale ds. BIP w Biurze ds. Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMŁ

2010-06-10

Podinspektor w Samodzielnych Stanowiskach ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Biurze ds. Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMŁ

2010-06-09

Podinspektor w Oddziale Księgowości Finansowej w Wydziale Księgowości UMŁ

2010-06-08

Specjalista ds. kadr w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

2010-06-08

Referent w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi

2010-06-08

Specjalista ds. orientacji i poradnictwa zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2010-06-08

Specjalista - instruktor ds. opiekuńczo-wychowawczych w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

2010-05-31

Podinspektorzy w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ

2010-05-31

Podinspektor w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2010-05-31

Podinspektor w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2010-05-27

Podinspektor w Zespole ds. Filmu w Wydziale Kultury

2010-05-27

Starszy referent księgowy w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi

2010-05-21

Główny specjalista w Oddziale Baz Danych w Wydziale ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej UMŁ

2010-05-20

Dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi

2010-05-19

Zastępca głównego księgowego w 2 Domu Pomocy Społecznej

2010-05-19

Dyrektor w:

 
 
 
 
 
 
 
2010-05-19

Dyrektor w:

2010-05-18

Podinspektor w Referacie Finansowym w Delegaturze Łódź-Górna UMŁ

2010-05-18

Podinspektor w Referacie Finansowym w Delegaturze Łódź-Górna UMŁ

2010-05-14

Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Biurze Prawnym UMŁ

2010-05-10

Podinspektor w Zespole Projektów Własnych w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ

2010-05-10

Inspektor w Zespole ds. Doradztwa Zawodowego w Biurze ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ

2010-05-10

Podinspektor w Oddziale Monitoringu Rynku Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2010-05-10

Główny specjalista w Oddziale Programowania i Finansowania Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ

2010-05-10

Główny specjalista w Oddziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ

2010-05-07

Główny księgowy w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2010-05-06

Audytor wewnętrzny w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

2010-05-05

Zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ

2010-05-05

Inspektor w Oddziale Lokali Użytkowych i Eksploatacji w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ

2010-04-20

Podinspektor w Ośrodku Szkoleniowym w Wydziale Organizacyjnym UMŁ

2010-04-15

Samodzielny referent w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi

2010-04-15

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 165 w Łodzi

2010-04-13

Radcy prawni w Zespole Radców Prawnych w Biurze Prawnym

2010-04-13

Główny księgowy w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2010-04-09

Dyrektor Hal Targowych w Łodzi

2010-04-02

Podinspektor w Samodzielnych Stanowiskach ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Sportu UMŁ

2010-04-02

Podinspektor/inspektor w Referacie Urbanistyki i Administracji Architektoniczno–Budowlanej Delegatury Łódź–Bałuty

2010-03-24

Podinspektor w Oddziale Partnerstwa w Biurze Partnerstwa i Funduszy UMŁ

2010-03-24

Inspektor w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu UMŁ

2010-03-24

Podinspektor/inspektor w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu UMŁ

2010-03-24

Podinspektor/inspektor w Oddziale Finansowania Budżetu w Wydziale Budżetu UMŁ

2010-03-23

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2010-03-23

Podinspektor/inspektor w Oddziale Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2010-03-23

Inspektor – Samodzielne Stanowisko ds. Map Tematycznych w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji UMŁ

2010-03-19

Radca prawny w Zespole Radców Prawnych w Biurze Prawnym UMŁ

2010-03-19

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 131 w Łodzi

2010-03-18

Główny księgowy w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2010-03-15

Dyrektor Hal Targowych w Łodzi

2010-03-12

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łodzi

2010-03-09

Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych w Szkole Podstawowej nr 192 w Łodzi

2010-03-09

Główny księgowy w Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

2010-03-02

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 119 w Łodzi

 
2010-03-02

Samodzielny referent w Dziale Finansowo-Księgowym w Filii MOPS Łódź-Górna

2010-03-02

Inspektor w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

2010-03-01

Główny specjalista w Oddziale Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ

2010-03-01

Specjalista w Oddziale Analiz i Serwisu Internetowego w Biurze Analiz Medialnych i Wydawnictw UMŁ

2010-03-01

Podinspektor w Oddziale Analiz i Serwisu Internetowego w Biurze Analiz Medialnych i Wydawnictw UMŁ

2010-03-01

Główny specjalista w Oddziale Analiz i Serwisu Internetowego w Biurze Analiz Medialnych i Wydawnictw UMŁ

2010-03-01

Główny specjalista w Oddziale Administrowania Siecią w Biurze Informatyki UMŁ

2010-02-26

Samodzielney referent do spraw szkolnych i uczniowskich w Gimnazjum nr 38 w Łodzi

2010-02-22

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego w Filii MOPS Łódź-Śródmieście

2010-02-22

Główny księgowy w Domu Dziecka nr 4 w Łodzi

2010-02-18

Samodzielny referent do spraw płac i kadr w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 w Łodzi

2010-02-18

Samodzielny referent ds. płacowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi

2010-02-15

Główny księgowy w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2010-02-15

Główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 46 w Łodzi

2010-02-09

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi

2010-02-09

Starszy księgowy w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi

 
2010-02-09

Główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 19 w Łodzi

2010-02-02

Inspektor ds. BHP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi

 
2010-01-27

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego w Filii MOPS Łódź-Śródmieście

2010-01-27

Główny księgowy w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi

2010-01-21

Podinspektor/inspektor w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (projekty)

2010-01-21

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi

2010-01-20

Referent w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi

2010-01-19

Specjalista w Dziale Zarządzania Nieruchomościami w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi

2010-01-19

Samodzielny referent w Dziale Zarządzania Nieruchomościami w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi

2010-01-19

Podinspektor w Oddziale Turystyki w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi

2010-01-19

Podinspektor w Oddziale Księgowości Finansowej w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Łodzi

2010-01-19

Inspektor w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi

2010-01-19

Młodszy referent w Referacie Ogólnym Delegatury Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi (furtka miejska)

2010-01-18

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 152 w Łodzi

2010-01-08

Młodszy referent / referent / podinspektor w Oddziale Logistyki w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (ewidencja finansowo–księgowa)

2010-01-08

Inspektor w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (sieci teleinformatyczne)

2010-01-07

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi

2010-01-05

Podinspektor/inspektor w Zespole ds. Lotniska w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2008-01-02)
Informację zmodyfikował(a): Monika Gędek (2011-03-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 738483
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO