Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.<<


GOŚ-Łódź Sp. z o.o.
93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72
tel.: zarząd: +48 (42) 640-47-60; centrala: +48 (42) 640-47-80; 640-47-81
fax: +48 (42) 640-47-75
e-mail: GOS@GOS.lodz.pl www: www.gos.lodz.pl
NIP: 725-00-07-142
Regon: 470542033

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Łodzi
Krajowy Rejestr Sadowy; KRS: 0000069597

Konto: 94 1560 0013 2026 0000 3186 0003 Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi.

Przedmiotem działania Spółki jest:

1.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD nr 90.01.Z.
2.Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD nr 74.20.A.
3.Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD nr 45.21.F.
4.Badania i analizy techniczne - PKD nr 74.30.Z.
5.Gospodarowanie odpadami - PKD nr 90.02.Z.
6.Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi - PKD nr 60.24.B.
7.Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi - PKD nr 60.24.A.
8.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD nr 74.14.A.
9.Działalność rachunkowo-księgowa - PKD nr 74.12.Z.
10.Przetwarzanie danych - PKD nr 72.30.Z.
11.Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD nr 01.11.C.
12.Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD nr 40.11.Z.
13.Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD nr 40.30.A.
14.Wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD nr 70.20.Z.

Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników


Zarząd:

Joanna Błaszczyk–Skalska-Prezes Zarządu
Marek Iwiński -Członek Zarządu
Marcin Lubiński-Członek Zarządu


Rada Nadzorcza:

  1. Waldemar Krenc - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
  2. Jerzy Wysoczyński (przedstawiciel Miasta Łodzi)
  3. Dominik Gralka (przedstawiciel Miasta Łodzi)
  4. Marcin Rzepecki (przedstawiciel Miasta Łodzi)
  5. Piotr Sebastian Regulski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
  6. Marek Bartosiak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
  7. Stanisław Witaszczyk (przedstawiciel Miasta Łodzi)

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy 5.969.222,05 zł.
Co stanowi 4.931 udziałów po 1.210,55 zł każdy.

Udział Miasta:

Udział Miasta Łodzi w Spółce 99,9% - 4.929 udziałów po 1.210,55 zł o łącznej wartości 5.966.800,95 zł.

Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę to:

  • eksploatacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej,
  • wykonywanie obowiązków Inwestora Zastępczego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Oczyszczanie Ścieków w Łodzi – faza I"

Uchwała Nr 10/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Spółka z o.o. z dnia 31 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi sp. z o.o. z dnia 31 maja 2017 r. >>>

Informację opracował(a): Katarzyna Dobrowolska (2017-07-11)


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Pająk (2017-08-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 21163
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO