Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Spółka z o.o.<<

91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2

tel.: +48 (42) 616-04-14, +48 (42) 616-03-95
fax: +48 (42) 616-07-51
e-mail: sekretariat@mpolodz.pl,
ksiegowa@mpolodz.pl, marketing@mpolodz.pl,
www: www.mpolodz.pl

NIP 726-00-19-767
Regon 470797081

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Numer KRS 0000024375

Kapitał zakładowy:

7 454 280,00 zł.

Udział Miasta:

1000 udziałów po 7 454,28 zł
Miasto Łódź posiada 100% udziałów w spółce

Konta bankowe:

 • Pekao S.A. III Oddział w Łodzi 21 12403060 1111 0000 3452 3764
 • Millennium 60 11602202 0000 0000 3034 1227

Przedmiotem działania Spółki jest:

 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 • 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocyklu
 • Działalność agencji reklamowych

Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników – 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada Miasto Łódź,

Zarząd:

 1. Paweł Jankiewicz – Prezes Zarządu
 2. Marcin Bugajski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

 1. Włodzimierz Zajączkowski (przedstawiciel Miasta Łodzi) – przewodniczący
 2. Grzegorz Majewski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Maciej Lenart (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 4. Bożena Baranowska – przedstawiciel pracowników
 5. Łukasz Kołacki – przedstawiciel pracowników

Pełnomocnictwa:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łodzi.

Prokura:

 1. Jerzy Kasprzak
 2. Jerzy Krogulecki

Struktura organizacyjna Spółki:

Stanowiska i komórki organizacyjne podległe:

 1. Prezesowi Zarządu:
  • Dyrektor Operacyjny
  • Główny Księgowy:
   • Dział Finansowo-Księgowy
  • Dział Spraw Pracowniczych
  • Sekcja Bezpieczeństwa i Kontroli
  • Sekcja ds. BHP
  • Dział Organizacyjno-Prawny


 2. Dyrektorowi Operacyjnemu:
  • Zastępca Dyrektora Operacyjnego
  • Dział Usług
  • Dział Składowiska Balastu i Sortowni Odpadów
  • Dział Zaopatrzenia
  • Stacja Diagnostyczna
  • Dział Napraw i Remontów
  • Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta
  • Sekcja Marketingu i Komunikacji

Uchwała Nr 7/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź Spółka z o.o. z dnia 8 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr 8/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź sp. z o.o. z dnia 8 maja 2017 r. >>>
Uchwała Nr 10/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódż Spółka z o.o. z dnia 20 lipca 2017 roku >>>

Informację opracował(a): Beata Jarząb (2017-08-17)


Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-08-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 17858
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO