Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
<<


ZWiK Sp. z o.o.
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52
tel.: centrala: +48 (42) 679-00-00, +48 (42) 677-84-60;
fax: +48 (42) 678-87-61, +48 (42) 678-12-44
e-mail: sekretariat@zwik.lodz.pl www: www.bip.zwik.lodz.plNIP: 725-18-01-126
REGON: 472836141


Status prawny:

 • Spółka Prawa Handlowego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000045146.

Konto: 89 1560 0013 2026 0001 2120 0003 Getin Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi.

Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody,
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 3. Budowa obiektów inżynierii wodnej,
 4. Wykonywanie instalacji hydraulicznych,
 5. Specjalistyczne prace budowlane,
 6. Roboty ziemne
 7. Wynajem sprzętu budowlanego, burzącego wraz z obsługa operatorską
 8. Obsługa nieruchomości,
 9. Produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych,
 10. Telekomunikacja,
 11. Transport rurociągami,
 12. Ochrona przeciwpożarowa w zakresie funkcjonowania hydrantów p. poż.,
 13. Archiwizacja informacji z zakresu wod. – kan.
 14. Wiercenia i wykopy próbne,
 15. Budowa rurociągów,
 16. Działalność w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego
 17. Doradztwo techniczne,
 18. Handel hurtowy i detaliczny,
 19. Transport lądowy,
 20. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników - Prezydent Miasta Łodzi
Rada Nadzorcza

Kapitał Spółki:

25.400.000,00 zł.

Udział Miasta:

254 udziały po 100.000 zł
Miasto Łódź posiada 100% udziałów.

Zarząd:

 1. Bartosz Rola – Prezes Zarządu
 2. Błażej Koczetkow – Członek Zarządu
 3. Vadim Stasiak – Członek Zarządu
 4. Marcin Sałagacki - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 1. Marcin Górski - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 2. Robert Kowalik - Wiceprzewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 3. Sebastian Wierzbicki (przedstawiciel Miasta Łodzi)
 4. Ewa Kik
 5. Urszula Wojtynek
 6. Jarosław Bauc (przedstawiciel Miasta Łodzi)
Pełnomocnictwa:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta.

Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę to:

 • ujmowanie, przesył, produkcja, zakup i dystrybucja wody, odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej,
 • określanie wymagań technicznych dotyczących jakości odprowadzanych ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem,
 • eksploatacja, konserwacja i remont kanalizacji deszczowej, cieków naturalnych i rzek.
 • inne usługi z zakresu branży wodociągowo - kanalizacyjnej.

Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 22 marca 2017 r. >>>
Uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. >>>
Uchwała Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 3 kwietnia 2017 r. >>>
Uchwała Nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi z dnia 30 czerwca 2017 r. >>>

Informację opracował(a): Beata Jarząb (2017-09-06)


Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-09-11)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 19459
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO