Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista ds. analiz w Biurze Analiz Medialnych i Wydawnictw Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-01-19

Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 19 stycznia 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

główny specjalista ds. analiz
w Biurze Analiz Medialnych i Wydawnictw Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 kp)
Wykształcenie: wyższe magisterskie – preferowane kierunki: prawo, dziennikarstwo

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

  • analiza informacji dotyczących funkcjonowania miasta ze szczególnym uwzględnieniem priorytetowych zadań: budowy hali wielofunkcyjnej, EC 1, nowego stadionu miejskiego, programów rewitalizacyjnych, strategicznych inwestycji komunikacyjnych wzmacniających rozwój przedsiębiorczości,
  • redagowanie serwisów internetowych Urzędu Miasta Łodzi oraz ich aktualizacja,
  • współpraca z redakcją miesięcznika „Piotrkowska 104”,
  • redagowanie materiałów do mediów;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

  • staż pracy – minimum 4 lata pracy w mediach, agencjach public relations, bądź w firmach marketingowych,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

  • znajomość prawa prasowego,
  • doświadczenie w pracy zawodowej w instytucjach medialno – promocyjnych, marketingowych,
  • znajomość ogólnopolskiego i lokalnego rynku mediów,
  • znajomość form dziennikarskich,
  • znajomość języka angielskiego,
  • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, kreatywność,
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
  • rzetelność, dokładność, terminowość,
  • dyspozycyjność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • curriculum vitae,
  • list motywacyjny,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy i doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
  • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. analiz w Biurze Analiz Medialnych i Wydawnictw Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 28 stycznia 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-01-19)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2601
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO