Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista d.s. audytu wewnętrznego w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych w Łodzi<<

2009-04-09

Łódzki Zakład Usług Komunalnych
w Łodzi, ul. Nowe Sady 19
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

specjalista d.s. audytu wewnętrznego

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
Miejsce wykonywania pracy: teren miasta Łodzi
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wykształcenie: wyższe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. audytu wewnętrznego:

 1. Przygotowywanie co roku planu kontroli jednostek
 2. Audyt przestrzegania ustawy o finansach publicznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych związanych z wydatkowaniem środków publicznych.
 3. Współpraca z kierownikami poszczególnych komórek w zakresie doradztwa.
 4. Sporządzanie dla dyrektora jednostki sprawozdań z zadań audytowych.

Wymagania

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • nieposzlakowana opinia
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej trzyletnia praktyka zawodowa w zakresie realizacji zadań audytowych
 • doskonała znajomość przepisów w zakresie audytu wewnętrznego i rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi komputera
 • dyspozycyjność
 • dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe - kierunek organizacja i zarządzanie
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i rachunkowości w jednostkach budżetowych
 • zaświadczenie Ministerstwa Finansów o zdanym egzaminie na audytora wewnętrznego lub równoważne wymienione w ustawie o finansach publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • przebieg pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia oraz inne dokumenty warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. audytu wewnętrznego”

w terminie do dnia 18.04.2009 r.


Źródło: Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-04-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2635
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO