Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie” w parku im. Marszałka J. Piłsudskiego<<

Rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie”
w parku im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Informacja o realizacji zadania:

Realizacja zadań wynikających z planu ochrony leśnego rezerwatu przyrody „Polesie
Konstantynowskie” – prace ochronne, hodowlane i pielęgnacyjno-porządkowe.

Rezerwat „Polesie Konstantynowskie” położony jest na terenach dawnej Puszczy Łódzkiej i zajmuje powierzchnię 9,8 ha. Został utworzony z inicjatywy Towarzystwa Przyrodniczego im. Stanisława Staszica w 1930 roku, na mocy uchwały Magistratu Miasta Łodzi. Jest on pierwszym rezerwatem przyrody utworzonym w granicach miasta, należy również do najstarszych rezerwatów w Polsce. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu wielogatunkowego o cechach zespołu naturalnego z udziałem jodły występującej tu na północnej granicy geograficznego zasięgu. Dla powyższego celu w 1964 roku opracowany został pierwszy plan urządzeniowy gospodarstwa rezerwatowego obowiązujący do 1973 r. Kolejny plan urządzeniowy opracowany był na lata 1975-1984, a obecnie obowiązuje Plan Ochrony zawierający wytyczne i wskazania gospodarcze w zakresie postępowania ochronnego na lata 1999-2018.
W oparciu o wskazania gospodarcze planu ochrony i przeprowadzoną ocenę stanu faktycznego na gruncie, w okresie od 01.03.09 r. do 15.04.09 r. na terenie rezerwatu wykonane zostały prace ochronne, hodowlane i pielęgnacyjno-porządkowe.
W ramach czynności pielęgnacyjno-porządkowych usunięto wywroty i złomy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia, w tym również zawieszone na ogrodzeniu, wycięto podrosty i podszyty wzdłuż ogrodzenia oraz uschnięte drzewa znajdujące się od strony ul. Krzemienieckiej (stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i ruchu drogowego), poddano cięciom pielęgnacyjnym 45 szt. lip. Natomiast w ramach prac ochronnych i hodowlanych odsłonięto istniejące odnowienia jodłowe i świerkowe ze sztucznego pochodzenia, przeprowadzono Czyszczenia Wczesne i Czyszczenia Późne, wykonano 600 szt. talerzy a następnie posadzono 600 szt. jodły pospolitej w formie kęp i grup nawiązując się i poszerzając już istniejące kępy.

Zadanie pn. „Realizacja zadań wynikających z planu ochrony leśnego rezerwatu przyrody „Polesie Konstantynowskie” – prace ochronne, hodowlane i pielęgnacyjno-porządkowe zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.


Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2009-06-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3838
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO