Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Technolog w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Łodzi<<

2009-11-26

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: technolog

 1. Nazwa jednostki:
  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka
  93- 138 Łódź, ul. Siedlecka 7/21
  tel/fax 42 684 51 48 e-mail: sosw1lodz@poczta.onet.pl
 2. Nazwa stanowiska pracy: technolog
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi.
 5. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność,
 • minimum wykształcenie średnie techniczne,
 • znajomość obsługi komputera,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu stolarstwa, mechaniki i instalacji sanitarnych,
 • terminowość, sumienność, dokładność w realizacji zadań,
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy na identycznym lub podobnym stanowisku.

Ogólny zakres obowiązków:

 • odpowiedzialność za bieżące wykonywanie zadań szkoleniowo- produkcyjnych w zawodach: stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, ogrodnik,
 • uczestniczenie w pozyskiwaniu zleceń produkcyjnych,
 • prowadzenie książki zleceń, wystawienie zleceń na wykonane wyroby, przyjmowanie zamówień,
 • sporządzanie kalkulacji wykonanego wyrobu, wystawianie rachunków,
 • zakup materiałów potrzebnych do produkcji i nauki zawodu,
 • sporządzanie rozdzielnika robocizny uczniowskiej,
 • dokonywanie zestawień robót,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zakupem i rozchodem poszczególnych materiałów,
 • wykonywanie innych poleceń dyrekcji ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (oryginały),
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały),
 • świadectwa pracy (oryginały),
 • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi ul. Siedlecka 7/21, tel. 42-684-51-48

w terminie do dnia 10 grudnia 2009 r. do godz. 15:00.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko technologa”.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2009 r. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole i mogą być odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia otwarcia ofert. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi
Agnieszka Szymańska


Źródło: Wydział Edukacji
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2009-11-26)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1938
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO