Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Konsultacje zakończone - 2015 r. <<

Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+" >>>

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź >>>

Konsultacje społeczne projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017” >>>

Konsultacje społeczne dotyczące założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi >>>

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 >>>

Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2016 rok >>>

Konsultacje społeczne regulaminu parku kulturowego tworzonego na obszarze ulicy Piotrkowskiej >>>

Konsultacje społeczne projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017” >>>

Konsultacje społeczne dotyczące priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi na lata 2014-2020+ >>>

Konsultacje społeczne założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ >>>

Konsultacje społeczne dotyczące wyboru pomiędzy budową bezkolizyjnego przejazdu w formie wiaduktu na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z al. Śmigłego-Rydza w relacji wschód–zachód a pozostawieniem istniejącego układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu >>>

Konsultacje społeczne projektu „Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-01-30)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2016-03-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2494
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO