Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Ogłoszenia z 2009 r.<<

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Data publikacjiNazwa stanowiskaWyniki naboru
2009-12-30

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

2009-12-30

Referent/podinspektor w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

2009-12-29

Referent w Zespole do Spraw Pomocy Materialnej dla Uczniów w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi

2009-12-29

Podinspektor/inspektor w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi

2009-12-29

Inspektor w Oddziale Księgowości Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Łodzi

2009-12-22

Referent w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi

2009-12-22

Główny księgowy w III Liceum Ogólnokształcym w Łodzi

2009-12-21

Specjalista ds. technologii informatycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2009-12-15

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi

2009-12-15

Specjalista ds. kadr i płac w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi

2009-12-08

Podinspektor/inspektor w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi

2009-12-08

Młodszy referent w Oddziale Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi

2009-12-07

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi

 
2009-12-03

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 75 w Łodzi

 
2009-12-03

Inspektor w Oddziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi

2009-12-02

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

2009-11-30

Inspektor w Oddziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi

2009-11-30

Inspektor w Oddziale Lokali Użytkowych i Eksploatacji w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

2009-11-26

Technolog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi

2009-11-23

Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 36 w Łodzi

2009-11-19

Podinspektor/inspektor w Referacie Urbanistyki i Administracji Architektoniczno–Budowlanej Delegatury Łódź–Bałuty Urzędu Miasta Łodzi

2009-11-19

Podinspektor w Biurze ds. Elektronicznego Urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi

2009-11-19

Młodszy referent w Wydziale Administracji Architektoniczno–Budowlanej Urzędu Miasta Łodzi

2009-11-10

Podinspektor w Oddziale Administracyjno–Hotelowym w Wydziale Obsługi Administracyjnej Urzędu Miasta Łodzi

2009-11-09

Inspektor w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (sieci teleinformatyczne)

2009-11-04

Specjalista ds. programowania i zarządzania informacją statystyczno-analityczną w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2009-11-03

Podinspektor w Zespole Obsługi Piotrkowskiej w Delegaturze Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi

2009-11-03

Młodszy referent w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi

2009-11-03

Inspektor ds. administracji architektoniczno–budowlanej w Wydziale Administracji Architektoniczno–Budowlanej Urzędu Miasta Łodzi

2009-11-03

Podinspektor w Oddziale Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi

2009-11-02

Starszy specjalista w Zespole Obsługi Piotrkowskiej w Delegaturze Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-29

Inspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-29

Podinspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-29

Podinspektor w Zespole ds. Organizacyjno–Finansowych w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-29

Inspektor w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych i Odszkodowań w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-27

Inspektor w Oddziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-27

Podinspektor w Oddziale Logistyki w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (ewidencja finansowo–księgowa)

2009-10-26

Inspektor w Oddziale ds. Zarządzania w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-14

Młodszy referent w Referacie Komunalnym Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-14

Podinspektor/inspektor w Oddziale Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-14

Referent w Referacie Ogólnym Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi (furtka miejska)

2009-10-14

Inspektor w Oddziale Lokali Użytkowych i Eksploatacji w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-13

Referent ds. płacowych w Szkole Podstawowej Nr 137 w Łodzi

 
2009-10-13

Specjalista ds. obsługi projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2009-10-06

Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi

2009-10-05

Młodszy referent / referent / podinspektor w Oddziale ds. Mandatów i Opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-05

Młodszy referent w Oddziale Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-05

Podinspektor w Oddziale ds. Egzekucji Należności Miasta w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi

2009-10-05

Młodszy referent / referent / podinspektor w Oddziale ds. Egzekucji Należności Miasta w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-30

Specjalista ds. inwestycji w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi

2009-09-30

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 51 w Łodzi

2009-09-30

Podinspektor – opiekun inwestora w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-30

Inspektor w Oddziale ds. Ekonomiczno–Administracyjnych w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-30

Inspektor w Zespole ds. Filmu w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-22

Podinspektor w Zespole ds. Organizacyjno–Finansowych w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-22

Podinspektor/inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-22

Podinspektor/inspektor w Oddziale ds. Wychowania w Trzeźwości w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-21

Referent w Referacie Ogólnym Delegatury Łódź–Widzew Urzędu Miasta Łodzi (furtka miejska)

2009-09-21

Referent w Referacie Ogólnym Delegatury Łódź–Widzew Urzędu Miasta Łodzi (jednostki pomocnicze)

2009-09-21

Główny specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-17

Referent w Oddziale Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-17

Główny specjalista – pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. ulicy Piotrkowskiej w Delegaturze Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-16

Inspektor w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (projekty)

2009-09-16

Inspektor w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (sieci teleinformatyczne)

2009-09-16

Podinspektor w Oddziale Logistyki w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (zamówienia publiczne)

2009-09-16

Podinspektor w Oddziale Logistyki w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (ewidencja finansowo–księgowa)

2009-09-14

Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-14

Samodzielny referent w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi

2009-09-14

Samodzielny referent ds. sekretariatu w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2009-09-08

Podinspektor w Referacie Komunalnym Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi (utrzymanie zieleni)

2009-09-08

Podinspektor w Referacie Komunalnym Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi (utrzymanie czystości)

2009-09-07

Referent ds. administracyjno–gospodarczych w Szkole Podstawowej Nr 164 w Łodzi

2009-09-07

Samodzielny referent do spraw płac w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi

2009-09-07

Starszy referent ds. gruntów i inwestycji w Leśnictwie Miejskim – Łódź

 
2009-09-04

Zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi

 
2009-09-04

Podinspektor/inspektor w Oddziale Księgowości Majątkowej w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-04

Inspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

 
2009-09-03

Inspektor w Oddziale Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-09-01

Podinspektor/inspektor w Oddziale Ochrony Zabytków w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-27

Inspektor w Oddziale ds. Zarządzania w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-27

Inspektor w Oddziale Remontów i Inwestycji w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-26

Specjalista ds. obsługi projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji”

2009-08-26

Inspektor w Oddziale Rozwoju Przedsiębiorczości w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-26

Podinspektor/ inspektor w Zespole ds. Kontroli i Zamówień Publicznych w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-26

Specjalista ds. programowania i zarządzania informacją statystyczno-analityczną w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji”

2009-08-26

Specjalista ds. badań i analiz w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji”

2009-08-26

Specjalista ds. statystyki i analiz w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji”

2009-08-26

Inspektor – opiekun inwestora w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-26

Inspektor ds. obsługi kasowej w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-19

Stanowisko urzędnicze w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-13

Podinspektor/inspektor w Oddziale Dyspozycji Inżyniera Miasta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-13

Podinspektor/inspektor w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-13

Młodszy referent w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-11

Inspektor w Oddziale Ekonomiczno – Windykacyjnym w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-11

Referent w Referacie Komunalnym Delegatury Łódź–Widzew Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-11

Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź–Widzew Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-11

Inspektor w Oddziale ds. Wychowania w Trzeźwości w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-08-11

Podinspektor w Referacie Finansowym Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi

2009-07-31

Samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych w Publicznym Gimnazjum nr 19 w Łodzi

 
2009-07-31

Specjalista ds. sekretariatu i organizacji w Jednostce Budżetowej „Hale Targowe” w Łodzi

2009-07-30

Referent/podinspektor w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

2009-07-30

Inspektor w Oddziale ds. Ekonomiczno–Administracyjnych w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi

2009-07-30

Inspektor w Oddziale Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi

2009-07-29

Główny specjalista w Oddziale Programowania i Finansowania Inwestycji w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi

2009-07-29

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 218 w Łodzi

2009-07-27

Referent/podinspektor w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

2009-07-27

Główny księgowy w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2009-07-24

Dyrektor Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Łodzi

2009-07-23

Inspektor w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

2009-07-20

Główny specjalista w Oddziale Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi

2009-07-17

Starszy referent ds. edukacji przyrodniczo-leśnej w Leśnictwie Miejskim – Łódź

2009-07-17

Inspektor ds. gruntów i inwestycji w Leśnictwie Miejskim – Łódź

2009-07-13

Podinspektor/inspektor w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-07-13

Podinspektor w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi

2009-07-10

Samodzielny referent do spraw szkolnych i uczniowskich w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Łodzi

2009-07-10

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

2009-07-10

Radca Prawny w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

2009-07-09

Specjalista ds. BHP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

2009-07-09

Główny księgowy w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2009-07-08

Zastępca dyrektora Biura Informatyki Urzędu Miasta Łodzi

2009-07-07

Podinspektor w Oddziale Analiz i Serwisu Internetowego w Biurze Analiz Medialnych i Wydawnictw Urzędu Miasta Łodzi

2009-07-01

Podinspektor w Gabinecie Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Łodzi

2009-07-01

Inspektor w Oddziale ds. Organizacji Urzędu w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi

2009-06-25

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi

2009-06-25

Główny specjalista w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi

2009-06-23

Specjalista ds. kosztorysowania w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych w Łodzi

2009-06-22

Główny księgowy w XXXV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2009-06-18

Podinspektor w Oddziale Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi

2009-06-18

Inspektor w Oddziale Budownictwa w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

2009-06-16

Inspektor w Oddziale ds. Zarządzania w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

2009-06-16

Podinspektor w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Łodzi

2009-06-16

Podinspektor/inspektor w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi

2009-06-16

Inspektor w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-06-10

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi

2009-06-10

Specjalista ds. orientacji i poradnictwa zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2009-06-10

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Łodzi

2009-06-05

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 33 w Łodzi

 
2009-05-29

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 83 w Łodzi

2009-05-28

Inspektor ds. administracji architektoniczno – budowlanej w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej Urzędu Miasta Łodzi

2009-05-14

Starszy referent w Szkole Podstawowej Nr 122 w Łodzi

2009-05-13

Podinspektor/inspektor w Oddziale Programowania i Finansowania Inwestycji w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi

2009-05-13

Podinspektor w Oddziale Programowania i Finansowania Inwestycji w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi

2009-05-13

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 215 w Łodzi

2009-05-12

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

2009-05-12

Podinspektor w Oddziale Geodezji w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-05-11

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 33 w Łodzi

 
2009-05-07

Podinspektor/inspektor w Oddziale ds. Realizacji Projektów Europejskich w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

2009-05-07

Podinspektor/inspektor w Oddziale Ochrony Zabytków w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-05-07

Zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi

2009-05-06

Inspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-05-06

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 218 w Łodzi

 
2009-05-06

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi

2009-05-04

Podinspektor/inspektor ds. techniczno-administracyjnych w Jednostce Budżetowej „Hale Targowe” w Łodzi

2009-05-04

Informatyk w Wydziale Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Łodzi

2009-05-04

Podinspektor/inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi

2009-05-04

Główny specjalista w Oddziale Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-29

Specjalista merytoryczny ds. organizacji, promocji i animacji kultury w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi

 
2009-04-28

Inspektor w Oddziale Budownictwa w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-24

Główny księgowy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 7 w Łodzi

2009-04-22

Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 33 w Łodzi

 
2009-04-20

Inspektor w Oddziale Ekonomiczno–Finansowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-20

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

2009-04-16

Podinspektor/inspektor w Oddziale Mienia Miasta w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-16

Podinspektor/inspektor w Oddziale ds. Analiz w Wydziale Strategii i Analiz Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-16

Podinspektor/inspektor w Oddziale Ochrony Zabytków w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-16

Inspektor w Oddziale Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-16

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi

 
2009-04-14

Podinspektor/inspektor w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-14

Podinspektor ds. organizacyjno–administracyjnych w Oddziale Koordynacji w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-14

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi

2009-04-14

Inspektor w Oddziale Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-09

Specjalista d.s. audytu wewnętrznego w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych w Łodzi

2009-04-02

Podinspektor w Zespole ds. Organizacyjno–Ekonomicznych w Biurze Prawnym Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-02

Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź–Widzew Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-02

Zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi

2009-04-02

Samodzielny referent do spraw płac w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi

2009-04-02

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 33 w Łodzi

2009-04-01

Specjalista ds. kadrowych i płacowych w SOSW nr 3 w Łodzi

2009-03-27

Podinspektor/inspektor w Oddziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi

2009-03-27

Inspektor ds. administracji architektoniczno–budowlanej w Wydziale Administracji Architektoniczno–Budowlanej Urzędu Miasta Łodzi

2009-03-25

Referent w Zespole do Spraw Pomocy Materialnej dla Uczniów w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi

2009-03-24

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 218 w Łodzi

2009-03-23

Referent ds. płacowych w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

 
2009-03-17

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 55 w Łodzi

2009-03-16

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 174 w Łodzi

2009-03-16

Referent do spraw szkolnych i uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi

2009-03-16

Samodzielny referent w Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi

2009-03-13

Podinspektor w Referacie Ogólnym Delegatury Łódź–Bałuty Urzędu Miasta Łodzi

2009-03-13

Podinspektor/inspektor w Referacie Budynków i Lokali Delegatury Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi

2009-03-13

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

2009-03-12

Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi (ewidencja ludności)

2009-03-12

Podinspektor w Referacie Handlu, Usług i Rolnictwa Delegatury Łódź–Widzew Urzędu Miasta Łodzi

2009-03-12

Podinspektor w Referacie Finansowym Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi

2009-03-12

Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi (sprawy meldunkowe)

2009-03-04

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi

2009-02-27

Podinspektor/inspektor ds. rolnictwa w Oddziale Utrzymania Terenów Zieleni i Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ

2009-02-25

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 218 w Łodzi

2009-02-24

Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej funduszy europejskich w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-24

Inspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-18

Samodzielny referent w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi

2009-02-18

Inspektor w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-18

Podinspektor w Oddziale Administracyjno–Hotelowym w Wydziale Obsługi Administracyjnej Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-17

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi

2009-02-17

Inspektor w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-17

Inspektor ds. szkół ponadgimnazjalnych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-17

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 73 w Łodzi

2009-02-17

Inspektor w Oddziale Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-17

Podinspektor w Referacie Finansowym Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-16

Samodzielny referent do spraw płac w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi

2009-02-11

Referent ds. płacowych w Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi

2009-02-11

Referent / starszy referent lub samodzielny referent ds. administracyjno–gospodarczych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2009-02-09

Podinspektor w Oddziale Kancelarii w Wydziale Obsługi Administracyjnej Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-09

Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-09

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi

2009-02-04

Radca prawny w Biurze Prawnym Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-04

Inspektor ds. administracji architektoniczno–budowlanej w Wydziale Administracji Architektoniczno–Budowlanej Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-04

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 51 w Łodzi

2009-02-03

Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-03

Inspektor w Oddziale Ochrony Zabytków w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-02-02

Specjalista ds. żywienia w Przedszkolu Miejskim Nr 231 w Łodzi

2009-02-02

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 231 w Łodzi

2009-01-28

Starszy referent ds. edukacji przyrodniczo-leśnej w Leśnictwie Miejskim – Łódź

2009-01-26

Samodzielny referent w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2009-01-21

Samodzielny referent w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi

2009-01-21

Podinspektor/inspektor w Zespole ds. Inwestycyjno–Majątkowych w Wydziale Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi

2009-01-21

Podinspektor/inspektor w Referacie Budynków i Lokali Delegatury Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi

2009-01-21

Podinspektor/inspektor w Oddziale Ochrony Zabytków w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-01-21

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 41 w Łodzi

2009-01-20

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 218 w Łodzi

2009-01-19

Główny specjalista ds. analiz w Biurze Analiz Medialnych i Wydawnictw Urzędu Miasta Łodzi

2009-01-14

Podinspektor w Oddziale Finansowo–Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

2009-01-14

Główny księgowy w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

2009-01-13

Specjalista ds. technologii informacyjnej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

2009-01-13

Specjalista ds. sekretariatu i organizacji w Jednostce Budżetowej „Hale Targowe” w Łodzi

 
2009-01-12

Podinspektor/inspektor w Oddziale Ekonomiczno–Finansowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

2009-01-08

Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 231 w Łodzi

 
2009-01-08

Kierownik Oddziału Finansowo–Księgowego w Filii MOPS Łódź-Widzew

2009-01-08

Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi

2009-01-07

Podinspektor w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Łodzi

2009-01-07

Inspektor w Oddziale Urbanistyki w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

2009-01-05

Dyrektor Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi

 Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-01-05)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2010-06-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 30378
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO