Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Budżet na rok 2009<<

Uchwała Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok.

Załącznik Nr 1
Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Załącznik Nr 2
Dochody według źródeł powstawania

Załącznik Nr 3
Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem

Załącznik Nr 4
Dochody w układzie działów i rozdziałów - zadania zlecone i z porozumień

Załącznik Nr 5
Wydatki w układzie działów - zadania ogółem

Załącznik Nr 6
Wydatki w układzie działów i rozdziałow - zadania ogółem

Załącznik Nr 7
Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem

Załącznik Nr 8
Wydatki majątkowe w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem

Załącznik Nr 9
Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich

Załącznik Nr 10
Plan nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku

Załącznik Nr 11
Plan nakładów majątkowych w 2009 roku - Zadania jednoroczne

Załącznik Nr 12
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 13
Wyszczególnienie dotacji na 2009 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 14
Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2009 rok

Załącznik Nr 15
Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2009 rok

Załącznik Nr 16
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Załącznik Nr 17
Przychody i rozchody w 2009 roku

Załącznik Nr 18
Rezerwy - celowa i ogólna

Załącznik Nr 19
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Załącznik Nr 20
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Załącznik Nr 21
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok

Załącznik Nr 22
Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę i powiat w 2009 roku


Załącznik Nr 23
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku

Załącznik Nr 24
Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2009 r. i lata następne


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3865
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO