Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent w Publicznym Gimnazjum nr 19 w Łodzi <<

2010-08-18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
samodzielnego referenta
w Publicznym Gimnazjum nr 19 w Łodzi

Nazwa i adres jednostki:

Publiczne Gimnazjum nr 19 im. gen. Mariusza Zaruskiego, 91-087 Łódź, ul. Wapienna 17
tel./fax: 042 651-39-97
e mail: gim19@edu.lodz.pl
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Planowane zatrudnienie: 01.09.2010 r.
Umowa na okres próbny z możliwością stałego zatrudnienia.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem kierownika gospodarczego:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
 • ukończenie studiów magisterskich i posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowisku samodzielnego referenta lub,
 • ukończenie szkoły średniej i posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku samodzielnego referenta.

Wymagania dodatkowe:

 • kwalifikacje zawodowe inspektora bhp (mile widziane),
 • szkolenie z zakresu HACCP.

Samodzielny referent wykonuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność za:

 • kierowanie i nadzór nad zespołem pracowników Obsługi,
 • koordynację prac związanych z remontami,
 • dokonywanie zakupów dla szkoły,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji ZFŚS,
 • organizowanie i nadzorowanie pionu żywienia (stołówka szkolna),
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z żywieniem w szkole.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku biurowym,
 • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowania stanowiska samodzielnego referenta,
 • ważna książeczka do celów sanitarnych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznego Gimnazjum nr 19 w Łodzi, ul. Wapienna 17, w godz. 09.00-15.00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta” w terminie do 30 sierpnia 2010 r.


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-08-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3654
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO