Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Wybory do rad osiedli 2010<<

2010-10-01
ostatnia aktualizacja: 2010-12-17

Wybory do rad osiedli - 21 listopada 2010 r.

Rada Miejska w Łodzi w dniu 22 września 2010 r. zarządziła wybory do 36 rad osiedli IV kadencji.

Datę wyborów wyznaczono na dzień 21 listopada 2010 r.

Przyjęto następujący kalendarz wyborczy (terminy czynności wyborczych):

 1. do 6 października 2010 r. - podanie przez Miejską Komisję Wyborczą do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi granic i numerów okręgów wyborczych, liczby wybieranych członków poszczególnych rad osiedli, granic i numerów obwodów głosowania oraz adresów lokali wyborczych;
 2. 27 października 2010 r. - zakończenie zgłaszania list kandydatów na członków rad osiedli (zamknięcie list wyborczych);
 3. do 6 listopada 2010 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych;
 4. do 11 listopada 2010 r. - zarządzenie wydrukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rady osiedla;
 5. 21 listopada 2010 r. - przeprowadzenie głosowania (w godz. 8.00 - 22.00).

Podstawa prawna przeprowadzania wyborów:

 1. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla stanowiące załączniki nr 3 do Statutów jednostek pomocniczych Miasta Łodzi: Osiedla Andrzejów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2081), Osiedla Bałuty-Centrum (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2082), Osiedla Bałuty-Doły (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2083), Osiedla Bałuty Zachodnie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2084), Osiedla Chojny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2085), Osiedla Chojny-Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2086), Osiedla Dolina Łódki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2087), Osiedla Górniak (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2088), Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2089), Osiedla Julianów-Marysin-Rogi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2090), Osiedla Karolew-Retkinia Wschód (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2091), Osiedla Katedralna (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2092), Osiedla Koziny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2093), Osiedla Lublinek-Pienista, (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2094) Osiedla Łagiewniki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2095), Osiedla Mileszki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2096), Osiedla Nad Nerem (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2097), Osiedla Nowosolna (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2098), Osiedla Nr 33(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2099), Osiedla Olechów-Janów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2100), Osiedla Piastów-Kurak (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2101), Osiedla Radogoszcz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2102), Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2103), Osiedla Rokicie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2104), Ruda (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2105), Osiedla Stare Polesie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2106), Stary Widzew (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2107), Osiedla Stoki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2108), Osiedla Śródmieście-Wschód (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2109), Osiedla Teofilów -Wielkopolska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2110), Osiedla Widzew-Wschód (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2111), Osiedla Wiskitno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2112), Osiedla Wzniesień Łódzkich(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2113), Osiedla Zarzew (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2114), Osiedla Zdrowie-Mania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz.2115), Osiedla Złotno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 257, poz. 2116);


 2. uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. od numeru XCV/1742/10 do numeru XCV/1777/10 w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli (36 uchwał);


 3. uchwała Nr LVII/1100/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przedmiotu działania i zadań Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum oraz zmian w przepisach obowiązujących, zmienionej uchwałami: Nr LXII/1170/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. oraz Nr IV/63/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2007 r.

Wybory przeprowadzają Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi oraz obwodowe komisje wyborcze.
Miejską Komisję Wyborczą do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi powołuje Rada Miejska w Łodzi, która sprawuje nadzór nad jej pracami.

Obsługę wyborów zapewniają zespoły powołane w poszczególnych delegaturach Urzędu Miasta Łodzi.

Zespoły obsługują wybory do następujących Rad Osiedli:

 1. w Delegaturze Łódź-Bałuty UMŁ: Bałuty-Centrum, Bałuty-Doły, Bałuty Zachodnie, Julianów-Marysin-Rogi, Łagiewniki, Radogoszcz, Teofilów-Wielkopolska i Wzniesień Łódzkich;


 2. w Delegaturze Łódź-Górna UMŁ: Nad Nerem, Ruda, Chojny, Rokicie, Górniak, Piastów-Kurak, Chojny-Dąbrowa i Wiskitno;


 3. w Delegaturze Łódź-Polesie UMŁ: Złotno, Zdrowie-Mania, Karolew-Retkinia Wschód, Retkinia Zachód-Smulsko, Lublinek-Pienista, Stare Polesie, Koziny i im. Józefa Montwiłła-Mireckiego;


 4. w Delegaturze Łódź-Śródmieście UMŁ: Katedralna i Śródmieście-Wschód;


 5. w Delegaturze Łódź-Widzew UMŁ: Dolina Łódki, Nowosolna, Mileszki, Olechów-Janów, Zarzew, Stary Widzew, Stoki, Andrzejów, Widzew-Wschód i Nr 33.

W skład rady osiedla wchodzi 15 lub 21 członków.

 1. Rady Osiedli, w których skład wchodzi 15 członków:
  Bałuty Zachodnie, Dolina Łódki, Łagiewniki, Julianów-Marysin-Rogi, Nad Nerem, Wzniesień Łódzkich, Ruda, Rokicie, Wiskitno, Złotno, Lublinek-Pienista, Zdrowie-Mania, Koziny, im. Józefa Montwiłła_Mireckiego, Nr 33, Nowosolna, Mileszki, Olechów-Janów, Stoki i Andrzejów;
 2. Rady Osiedli, w których skład wchodzi 21 członków:
  Bałuty-Doły, Radogoszcz, Bałuty-Centrum, Teofilów-Wielkopolska, Chojny, Zarzew, Górniak, Piastów-Kurak, Chojny-Dąbrowa, Karolew-Retkinia Wschód, Retkinia Zachód -Smulsko, Stare Polesie, Katedralna, Śródmieście-Wschód, Stary Widzew i Widzew -Wschód.

Ogółem w 36 osiedlach wybranych zostanie 636 członków rad osiedli.

Zasady wyborcze.

 1. Zasady ogólne.
  1. Wybory do rady osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
  2. W wyborach do rady osiedla głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz.
  3. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady osiedla ma każdy mieszkaniec Miasta Łodzi, któremu w dniu wyborów przysługuje prawo wybierania do Rady Miejskiej w Łodzi i stale zamieszkuje na obszarze działania rady osiedla.
  4. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do rady osiedla, z wyjątkiem członków komisji wyborczych.
  5. Osiedle tworzy jeden okręg wyborczy.
  6. Wybory przeprowadzają:
   1. Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi;
   2. obwodowe komisje wyborcze.


 2. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi należy m.in.:
  1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli,
  2. podanie oznaczenia osiedla i jego granic, liczby wybieranych członków rady osiedla, ustalenie numerów okręgów wyborczych, granic i numerów obwodów głosowania oraz adresów lokali wyborczych,
  3. rejestracja list kandydatów na członków rady osiedla,
  4. zarządzenie wydrukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rady osiedla,
  5. powołanie obwodowych komisji wyborczych i wydanie wiążących je decyzji,
  6. wydanie mężom zaufania zaświadczeń uprawniających ich do obecności w lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie wykonywania przez nią czynności wyborczych,
  7. ustalenie wzoru karty do głosowania,
  8. określenie godziny rozpoczęcia i zakończenia głosowania,
  9. przyjęcie od obwodowych komisji wyborczych protokołów o wynikach głosowania w obwodach głosowania,
  10. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyborów do rady osiedla,
  11. rozpatrywanie protestów wyborczych,
  12. przekazanie Radzie Miejskiej sprawozdania o przebiegu i wynikach wyborów do Rady,
  13. wydanie zaświadczeń o wyborze na członka rady osiedla,
  14. zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej rady osiedla.


 3. Zgłaszanie kandydatów na członków rady osiedla.
  1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków rady osiedla przysługuje wyborcom.
  2. Kandydaci na członków rady osiedla zgłaszani są w formie list kandydatów.
  3. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie jednego kandydata.
  4. Listy kandydatów na członków rady osiedla zgłasza się w delegaturze Urzędu Miasta Łodzi do zespołu ds. obsługi wyborów.
   Przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek:
   1. sprawdzić zgodność zgłoszonej listy kandydatów z przepisami zasad i trybu wyborów do rady osiedla,
   2. wydać niezwłocznie zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia listy kandydatów,
   3. przekazać listę kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi.
  5. Zgłaszając listę kandydatów na członków rady osiedla należy podać ich nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania.
   • do zgłoszonej listy kandydatów należy dołączyć pisemne oświadczenie każdego z nich o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych, o których wyżej mowa, dla potrzeb wyborczych.,
   • zgłaszający listę i kandydaci mogą wnosić o oznaczenie listy oraz poszczególnych kandydatur na zgłoszonej liście nazwą lub skrótem nazwy organizacji popierającej ich kandydaturę. Poparcie listy jak i indywidualnego kandydata musi być udokumentowane oświadczeniem tej organizacji.
   • kolejność kandydatów na liście ustalają zgłaszający listę.
  6. Zgłoszona lista kandydatów na członków rady osiedla musi być podpisana przez 50 wyborców stale zamieszkałych w osiedlu, niekandydujących w tych wyborach.
   • wyborca, podpisując listę kandydatów, podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa podpis.
   • uprawnionymi do zgłoszenia listy kandydatów są pierwsi trzej wyborcy, którzy podpisali listę kandydatów na członków rady.
  7. Zgłaszający listę kandydatów na członków rady osiedla mogą wyznaczyć mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych, którzy reprezentują interesy swoich kandydatów w czasie głosowania, przy obliczaniu głosów i przy sporządzaniu protokołu głosowania.
  8. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu poprzedzającym dzień głosowania i w dniu głosowania jest zabronione.


 4. Procedura wyborcza.
  1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach 8.00 - 22.00.
  2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy spełnione są warunki do prawidłowego przeprowadzenia wyborów, czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje.
  3. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.
  4. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący obwodowej komisji wyborczej albo wiceprzewodniczący lub sekretarz i co najmniej jeden członek komisji.
  5. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości i miejsca zamieszkania.
  6. Obwodowa komisja wyborcza wpisuje dane wyborcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość) na listę wyborców.
  7. Wyborca wpisany na listę wyborców otrzymuje kartę do głosowania i potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce listy na to przeznaczonej.
   • na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów na członków Rady zarejestrowane w okręgu wyborczym w kolejności ich zgłoszenia,
   • karta do głosowania winna zawierać zwięzłą informację o sposobie głosowania i skutkach wadliwego wypełnienia karty,
   • kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi.
  8. Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „x” w kratce obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
   • za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania nie umieszczono znaku „x” przy żadnym nazwisku lub postawiono znak „x” przy większej liczbie nazwisk,
   • nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi,
   • wszelkie skreślenia, dopiski poczynione na karcie do głosowania oraz znaki inne niż „x” na karcie nie będą brane pod uwagę przez obwodową komisję wyborczą.
  9. Obwodowa komisja wyborcza sporządza i podaje do publicznej wiadomości protokół głosowania zawierający liczbę:
   1. wyborców, którym wydano karty do głosowania,
   2. oddanych kart do głosowania,
   3. kart nieważnych,
   4. kart ważnych,
   5. głosów nieważnych,
   6. głosów ważnie oddanych na każdą listę kandydatów,
   7. głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.


 5. Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów.
  1. Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych, Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi ustala wyniki głosowania i wyborów dla okręgu wyborczego poprzez ustalenie:
   1. liczby ważnych głosów oddanych na poszczególne listy,
   2. kolejności kandydatów w obrębie poszczególnych list kandydatów na podstawie liczby uzyskanych ważnych głosów,
   3. podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów w sposób następujący:
    1. liczbę głosów ważnie oddanych na każdą z list w okręgu wyborczym dzieli się kolejno przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalej, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między listy,
    2. każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada jej liczb kolejno największych,
   4. składu osobowego rady osiedla.
  2. Jeżeli lista uzyska więcej mandatów niż wynosi liczba kandydatów na tej liście, nie obsadzone mandaty uzupełnia się z pozostałych list proporcjonalnie do udziału każdej z list w ogólnej liczbie mandatów według zasady określonej powyżej.
  3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów w obrębie listy otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga miejsce kandydata na liście, ustalone przez zgłaszających listę.
  4. Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi w ciągu 30 dni od dnia wyborów podaje do publicznej wiadomości w postaci obwieszczenia wyniki głosowania i wyniki wyborów do rady osiedla. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi o wynikach wyborów ogłasza się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 i tablicy informacyjnej właściwej terytorialnie delegatury Urzędu Miasta Łodzi.
   W obwieszczeniu podaje się liczbę:
   1. wyborców, którym wydano karty do głosowania,
   2. oddanych kart do głosowania,
   3. kart ważnych,
   4. kart nieważnych,
   5. głosów ważnie oddanych na każdą listę,
   6. głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
   7. nazwiska i imiona wybranych członków rady osiedla.
  5. W ciągu 7 dni od dnia zakończenia wyborów wyborca może wnieść na piśmie protest do Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi przeciwko ważności wyborów.
   • przedmiotem protestu może być wyłącznie naruszenie przepisów zasad i trybu wyborów do rady osiedla,
   • Miejska Komisja Wyborcza do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi rozpatruje protest w terminie do 14 dni od jego wniesienia. Postanowienie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi jest ostateczne.


Zarządzenie wyborów dla poszczególnych osiedli - akty prawne >>>

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi o granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych członków Rad Osiedli, granicach obwodów głosowania, adresach lokali wyborczych oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
Szczegóły >>>

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej ds. jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rad osiedli
Szczegóły >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2010 roku o zmianie numerów telefonów obwodowych komisji wyborczych przeprowadzających wybory do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku w następujących okręgach wyborczych: Okręgu Wyborczym Nr 1 (Osiedle Bałuty Zachodnie), Okręgu Wyborczym Nr 2 (Osiedle Radogoszcz), Okręgu Wyborczym Nr 4 (Osiedle Julianów-Marysin-Rogi), Okręgu Wyborczym Nr 5 (Osiedle Bałuty-Doły), Okręgu Wyborczym Nr 6 (Osiedle Bałuty-Centrum), Okręgu Wyborczym Nr 7 (Osiedle Teofilów-Wielkopolska), Okręgu Wyborczym Nr 9 (Osiedle Nad Nerem), Okręgu Wyborczym Nr 10 (Osiedle Ruda), Okręgu Wyborczym Nr 11 (Osiedle Chojny), Okręgu Wyborczym Nr 12 (Osiedle Rokicie), Okręgu Wyborczym Nr 13 (Osiedle Górniak), Okręgu Wyborczym Nr 14 (Osiedle Piastów-Kurak), Okręgu Wyborczym Nr 15 (Osiedle Chojny-Dąbrowa), Okręgu Wyborczym Nr 17 (Osiedle Złotno), Okręgu Wyborczym Nr 19 (Osiedle Karolew-Retkinia Wschód), Okręgu Wyborczym Nr 20 (Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko), Okręgu Wyborczym Nr 21 (Osiedle Lublinek-Pienista), Okręgu Wyborczym Nr 22 (Osiedle Stare Polesie), Okręgu Wyborczym Nr 25 (Osiedle Katedralna), Okręgu Wyborczym Nr 26 (Osiedle Śródmieście-Wschód), Okręgu Wyborczym Nr 27 (Osiedle Dolina Łódki), Okręgu Wyborczym Nr 30 (Osiedle Olechów-Janów), Okręgu Wyborczym Nr 31 (Osiedle Zarzew), Okręgu Wyborczym Nr 32 (Osiedle Stary Widzew), Okręgu Wyborczym Nr 33 (Osiedle Stoki), Okręgu Wyborczym Nr 35 (Osiedle Widzew-Wschód).
Szczegóły >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2010 roku o skreśleniu nazwiska kandydata na zarejestrowanej liście kandydatów do Rady Osiedla Złotno w Okręgu Wyborczym Nr 17 w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Szczegóły >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie sprostowania omyłki na zarejestrowanej liście Nr 3 kandydatów na członków Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa, oznaczonej nazwą Bezpartyjne Porozumienie Obywatelskie, w Okręgu Wyborczym Nr 15 w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Szczegóły >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2010 roku o skreśleniu nazwiska kandydata na zarejestrowanej liście kandydatów do Rady Osiedla Olechów-Janów w Okręgu Wyborczym Nr 30 w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Szczegóły >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie sprostowania omyłki na zarejestrowanej liście Nr 4 kandydatów na członków Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska, oznaczonej nazwą Łódzkie Porozumienie Obywatelskie, w Okręgu Wyborczym Nr 7 w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Szczegóły >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sprostowania omyłki w obwieszczeniu o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Rady Osiedla Bałuty-Centrum, na liście Nr 1 oznaczonej nazwą Wspólnota Bałucka w Okręgu Wyborczym Nr 6, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Szczegóły >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sprostowania omyłki w obwieszczeniu o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Rady Osiedla Ruda, na liście Nr 5 oznaczonej nazwą Prawo i Sprawiedliwość, w Okręgu Wyborczym Nr 10 w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Szczegóły >>>

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sprostowania omyłek w obwieszczeniu Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2010 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska, Okręg Wyborczy Nr 7, w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w związku z protestem Pani Karoliny Kępki przeciwko ważności wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska.
Szczegóły >>>


Wykaz okręgów wyborczych i obwodów głosowania w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. >>>


Wykaz siedzib Miejskiej Komisji Wyborczej ds. jednostek pomocniczych Miasta Łodzi i Zespołów ds. obsługi wyborów:

Miejska Komisja Wyborcza ds. jednostek pomocniczych Miasta Łodziul. Sienkiewicza 5, II piętro, pokój 226
telefony: 638-41-80, 638-40-93
Zespoły ds. obsługi wyborów
Delegatura UMŁ Łódź-Bałuty ul. Zachodnia 47, IV piętro, pokój 409
telefony: 638-51-96, 638-51-04, 638-51-36, 638-51-86
Delegatura UMŁ Łódź-Górnaal. Politechniki 32, I piętro, pokój 109 i 110
telefony: 638-56-24, 638-56-02
Delegatura UMŁ Łódź-Polesieul. Krzemieniecka 2B, III piętro, pokój 302
telefony: 638-52-62, 638-52-63
Delegatura UMŁ Łódź-Śródmieścieul. Piotrkowska 153, II piętro, pokój 208
telefony: 638-57-59, 638-57-39
Delegatura UMŁ Łódź-Widzewal. Piłsudskiego 100, parter, pokój 17,
telefony: 638-53-69, 638-54-69


Zarządzenie Nr 4849/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i ogłoszeń wyborczych w związku z wyborami do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli.
Treść zarządzenia >>>

Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi skierowany do osób niepełnosprawnych ruchowo, pragnących wziąć udział w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli w dniu 21 listopada 2010 r.
Szczegóły >>>


Wzory dokumentów do pobrania:

 • Lista kandydatów na członków Rady Osiedla [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Oświadczenie osoby zgłaszającej się do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi-osiedli [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Osiedla [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Wyborcy popierający listę kandydatów na członków Rady Osiedla [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Zgłoszenie kandydata do składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej [>>> .doc] [>>> .pdf]
 • Zgłoszenie męża zaufania [>>> .doc] [>>> .pdf]

Wyniki głosowania i wyborów do rad osiedli >>>

Sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi o przebiegu i wynikach wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku >>>
 • załącznik nr 1 - Harmonogram przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • załącznik nr 2 - Wykaz okręgów wyborczych i obwodów głosowania w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • załącznik nr 3 - Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • załącznik nr 4 - Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na członków rad osiedli w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • załącznik nr 5 - Informacja o liczbie ważnie oddanych głosów i o frekwencji wyborczej w wyborach rad jednostek pomocniczych Miasta – rad osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • załącznik nr 6 - Wykaz uchwał Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi dotyczących przeprowadzenia wyborów do rad osiedli zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • załącznik nr 7 - Członkowie rad jednostek pomocniczych Miasta - osiedli wybranych w dniu 21 listopada 2010 roku


Źródło: Wydział Spraw Społecznych UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-10-01)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2011-01-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 9608
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO